Yükseköğretim

Yükseköğretimin, diploma sahibi profesyonel meslek erbabı yetiştirmek yerine Türkiye’nin geleceğini şekillendiren bilim yapısını sağlamasını İSTİYORUZ.

 • Üniversite tarafından geliştirilen ve sanayide kullanılan patentli çalışma sayısına göre üniversitelere ve uluslararası kabul gören A Klas dergilerde çıkan makale sayısına göre öğretim üyelerine maddi destek verilecektir.
 • Üniversiteler, bölgenin özelliklerine göre yapılandırılacaktır.
  • Örneğin hayvancılığın yoğun olduğu bölgede “Veterinerlik” veya tarımın yoğun olduğu bölgede “Ziraat” bölümleri güçlendirilecektir.
  • Zayıf olan bölümler (öğrencisi az, öğretim üyesi az, teknik altyapısı zayıf), kapatılacaktır.
 • Türkiye’nin 10 yıl, 25 yıl ve 50 yıl projeksiyonunda meslekler ve uzmanlıklar için ihtiyaç duyulan insan kaynağı ihtiyacı ve buna yönelik yükseköğretim yapılanması amacıyla TUBİTAK başkanlığında çalışma grubu kurulacaktır.
 • Yönetim
  • YÖK ve ÜAK şeklindeki ayrım yerine tek bir koordinasyon kuruluşu olacaktır.
  • YÖK üyelerin hepsinin; sektör temsilcilerinden, sendika temsilcilerinden ve uluslararası alanda başarı kazanan bilim insanlarından oluşması sağlanacaktır.
  • Üniversiteler, kendi Rektörü seçebilecek ve Cumhurbaşkanı, en çok oy alanı Rektör olarak atayacaktır.
  • Rektör seçiminde üniversitenin bulunduğu bölgenin sektör, sendika, STK ve yerel yönetimden temsilcilerin de oy kullanması sağlanacaktır.
  • Üniversite senatolarında sektör, sendika ve yerel yönetimden temsilcilerinin bulunması sağlanacaktır.
 • Destek
  • Devlet üniversitesinde maddi durumu yetersiz öğrenciler için sağlık, öğle yemeği, belediye ulaşım araçları ve ders kitapları, ücretsiz olacaktır.
  • Ailesinden uzaktaki öğrencilere senede 2 kere otobüs veya bir kere uçak bileti, ücretsiz verilecek verilecektir.
  • Kredinin ödeme süresi 5 yıl uzatılacak ve %50 arttırılacaktır.
  • Gerçekten ihtiyacı olanlar hariç Yüksek Lisans ve Doktora için burslar kesilecektir.
  • Özel sektörde en az 5 yıl çalışma deneyimi olan bir kişi, bir lisans veya ön lisans öğrencisine öğrenim süresince koçluk yapacaktır.
 • Saha ve operasyon tecrübesinin ve bilgisinin çok önemli olduğu lojistik gibi konularda öğretim üyelerinin %50’sinin lojistik profesyoneli olması sağlanacak (şirketlerin eğitim verecek personel ayırmasını zorunlu olacak) ya da akademisyenlerin en az 2 sene saha pratiği edinmesini sağlanacaktır.