Yönetim Tarzı

İstanbul’un doğru (şeffaf, katılımcı, modern, liyakat esaslı, daha fazla denetim yapılan, yolsuzluk algısı olmayan) yönetilmesini İSTİYORUZ ve İstanbullular, beni İBB Başkanı olarak seçerse:

  • İstanbul’un yönetiminde “Lean (Yalın) 6 Sigma” metodolojisi uygulanarak HATALAR ve İSRAFLAR, önlenecek ve İstanbullulara verilen hizmetlerde “sürekli iyileştirme” yapılarak “operasyonel mükemmellik” sağlanacaktır.
  • İBB’nin bütün Daire Başkanları, mutlaka siyasi kaygıdan uzak ve konusunda uzman kadın yönetici olacaktır.
  • İBB şirketlerinin bütün Genel Müdürleri ve üst düzey yöneticileri, mutlaka siyasi kaygıdan uzak ve konusunda uzman kadın yönetici olacaktır.
  • Büyükşehir Belediye Başkanı dâhil hiçbir yöneticinin makam aracı ve şoförü olmayacaktır. Bu kişiler, servis kullanacak ve gün içindeki işlerine toplu ulaşımı ile gidecektir.
  • İlgili STK’lerin ve uzmanların önerilerini almak amacıyla Belediye Başkanının göreve başlamasını takiben en geç iki ay içinde çalıştay yapılacaktır.