Yolsuzlukla Mücadele

Türkiye’de yolsuzluk algısının bile olmamasını İSTİYORUZ.

 • Resmi bedel haricinde yardım veya bağış vb. ad altında kişilerden veya kurumlardan direkt veya dernek vb. kuruluş vasıtasıyla bir şey istenmesi durumunda bu tür talebe maruz kalan kişi veya kurum, 2. Yardımcıya direkt ulaşabilecektir.
 • Haksız taleplere yol açan bütün olumsuzluklar (süreçlerdeki uzamalar, bürokrasi vb.) düzeltilecektir ve yolsuzluğa açık risk alanları belirlenerek ve gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Ulusal veya yerel basın (gazete, dijital, radyo, TV) sahipleri, yöneticileri ve gazeteciler, “mal beyanı” ile ilgili kanun kapsamına alınacaktır.
 • Siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe başkanlıklarındaki yöneticileri, “mal beyanı” ile ilgili kanun kapsamına alınacaktır.
 • Kamu görevlilerinin işledikleri suçlar hakkında soruşturma açılması ile ilgili izin sistemi kaldırılacak ve Cumhuriyet Savcıları, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma gibi yolsuzluk suçları yönünden istisnasız tüm kamu görevlileri hakkında doğrudan soruşturma başlatabilecektir.
 • Yolsuzluk suçları yönünden yasama dokunulmazlığı kaldırılacaktır .
 • İhaleye fesat karıştırma suçunun yaptırımı, suçtan beklenen hukuki yararla orantılı düzenlenecektir.
 • Denetim ve yolsuzlukla mücadelede görev alan resmî kurumların etkin koordinasyon için kurumlar arasında elektronik veri akışı güçlendirilecek ve havuz bilgi sistemi oluşturulacaktır.
 • Düzenli aralıklarla Kamuda Yolsuzluk Algılama anketi yaptırılacaktır
 • Güvenilir idari veriler için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve KOM Daire Başkanlığı tarafından sağlanan verilerin kapsamı genişletilerek TÜİK ile analiz edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır.
 • TV’de en çok izlenen saatlerde yolsuzluk ve dürüstlük ile ilgili kamu spotlarının yayınlanması ve medya organlarının yolsuzlukla mücadeledeki rollerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.