Yolsuzluk Algısının Olmaması

İBB’nin hiçbir çalışmasında yolsuzluk algısının bile olmamasını İSTİYORUZ ve İstanbullular, beni İBB Başkanı olarak seçerse:

 • Belediye işlerini kolaylaştırmak için yardım veya bağış vb. ad altında kişilerden veya kurumlardan direkt veya dernek vb. kuruluş vasıtasıyla bir şey istenmesi durumunda bu tür talebe maruz kalan kişi veya kurum, Belediye Başkanına direkt ulaşabilecektir.
 • Yolsuzluğa açık risk alanları, belirlenerek ve gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Sayıştay tarafından tespit edilen uygunsuzluklar, en az 5 yıl geriye dönülerek, yargıya götürülecektir.
 • Geçmişte yapılan METROBÜS gibi bütün büyük alımlar incelenecek ve eğer bir suistimal tespit edilirse mahkeme götürülecektir.
 • Düzenli aralıklarla yolsuzluk algılama anketi yaptırılacaktır.
 • Aşağıdaki kişiler ve onların 1. ve 2. derece akrabaları, İBB ihalelerine giremeyecektir.
  • İBB Başkanı,
  • İBB’nin bütün yöneticileri ve bütün çalışanları,
  • İBB şirketlerinin (İSKİ vs.) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri,
  • İBB şirketlerinin (İSKİ vs.) bütün yöneticileri ve çalışanları
  • İBB Meclis Üyeleri,
  • Siyasi partilerde görevli kişiler, milletvekilleri, Bakanlar, Müsteşarlar vb.
 • Bütün İBB İhaleleri;
  • İhale sürecinin uzamaması için zaman kısaltıcı tedbirler alınacak
  • Türk Lirası esaslı “Açık İhale Usulü” ile yapılacak
  • İlgili kurumun web sayfasından canlı yayınlanacak
  • “Tahmini maliyet” çalışması, doğru yapılacak ve bunun için gerekirse üniversitelerden yardım alınacaktır.