Yeşil İstanbul

İstanbul’un yeşil olmasını İSTİYORUZ ve İstanbullularbeni İBB Başkanı olarak seçerse:

 • Kişi başı yeşil alan, ilk etapta 15 m2 ve daha sonra 20 m2’ye çıkarılacaktır.
 • Ormanlık alanlar için hazırlanan bütün imar planları ve inşaatı için bir tane bile ağaç kesilmesi gereken projeler, iptal edilecektir.
 • Şehir içindeki büyük sanayi veya ticari (Örneğin Meyve ve Sebze Halleri, Gıda Toptancı Merkezleri, Erenköy Gümrük Müdürlüğü vb.), veya benzeri yerlerin taşınması veya boşaltılması durumunda boşalacak araziler, sadece deprem toplanma alanı ve yeşil alan olarak değerlendirilecektir.
 • Taksim Meydanı, 1970’lerdeki gibi yeşil alan olacaktır.
 • Dikey tarımın yapılacağı “Kentsel Tarım” bölgeleri, kurulacaktır. Bunun için Şangay’daki “Sunqiao Kentsel Tarım Bölgesi” örnek alınabilir.
 • Öncelik binek olmak üzere ve mümkünse bütün hizmet araçları, elektrikli olacaktır.
 • Park, meydan vb. aydınlatması, yenilenebilir kaynaklardan (güneş tarlası vb.) sağlanacak ve TESLA’dan örnek mikro şebeke (mikrogrids; solar ve pil) uygulaması istenecektir.
 • Bütün binaların çevre dostu (enerji tüketimi, CO2 salınımı, su tüketimi, atık vb.) olması sağlanacak ve buna uymayan binalara ruhsat verilmeyecektir.
 • Kömür sosyal yardımı yerine doğal gaz yardımı yapılacaktır.
 • Özellikle gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde kurulacak olan “Belediye Market”, “sıfır atık market” kavramına (örneğin ambalajsız, kutusuz, plastik şişesiz,) göre tasarlanacaktır.
 • İstanbul’un “iklim değişimine” etkisini daha aza indirmek için
  • Araç trafiği azaltılacak ve toplu ulaşım daha fazla olacak
  • Belediye araçları, elektrikli araç olacak
  • Yeşil alan, artacak
  • Kömür kullanımı, azalacak
  • Enerji dostu binalar, olacak
  • “sıfır atık” konseptli Belediye Market”, olacak
  • Su tüketimi, doğru yönetilecek
  • Aydınlatma için yenilenebilir enerji, kullanılacak
 • İlgili STK’lerin ve uzmanların önerilerini almak amacıyla Belediye Başkanının göreve başlamasını takiben en geç iki ay içinde çalıştay yapılacaktır.