Vergiler

Verginin, vatandaş ve ticaret için yük olmamasını İSTİYORUZ.

 • Vergi kolaylaştırıcı çalışmalar yapılırken daha etkin ve etkili kontrol sağlanacaktır.
 • Gereksiz yük veya sorumluluk veya işlem zorluğu getiren vergiler (örneğin özel iletişim vergisi) kaldırılacak ve sadeleştirme (11 resim, 20 katılım, 22 harç, 46 ceza, 211 vergi) yapılacaktır.
 • Verginin yük olmaması ve adil olması için gerekli düzenlemeler yapılmasına rağmen vergi ödemekten kaçınanlara karşı her türlü cezai durum arttırılarak kesinlikle uygulanacaktır.
 • Vergi tahsilatının artması için vergi kaçıranların “hapis yatmasını” sağlayacak şekilde, “iyi hal” gibi objektif olmayan unsurlar engellenerek, cezalar ağırlaştırılacak ve zaman aşımı süresi arttırılacaktır.
 • Vergi inceleme oranını %10’a çekebilmek için Vergi Denetleme Kurumunun teknik ve insan kalitesi iyileştirilecek ve geliştirilecektir.
 • 1-49 çalışan istihdam edenlerin ve gerçek kişilerin, vergi yükü azaltılacaktır.
 • Vergi affı, asla uygulanmayacaktır.
 • Vergisini düzenli tam ve zamanında ödeyenler için indirim oranı arttırılacaktır.
 • Vergi Notu yüksek olanlara kolaylıklar tanınacak ve düşük olanlar ise sıkı takip edilecektir.
 • Vergilerin, %45–50 “direkt” ve %55–50 “dolaylı” vergilerden oluşması sağlanacaktır.
 • Kayıt dışı ekonominin GSYH’ye oranı, %25-26 civarında olup %15-20 arasına çekilmesi amacıyla kayıt dışı ekonominin oluşmasına yol açanlar iyileştirilecektir.
 • Mükellef ve mali müşavirin (YMM veya SMMM) ödeme konusunda karşı karşıya gelmemesi için mali müşavirlik ücreti, Mükelleften tahsil edilerek devlet tarafından ödenecektir. Ayrıca bir mükellefin, sürekli aynı mali müşavirle çalışmaması için 5 yılda bir rotasyon yapılacaktır.
 • Kurumlar Vergisi, %20 olacak ama %5’inin AR-GE ve çevre uygulamaları için harcanması zorunlu olacaktır. Bu oranı kullanmayan şirketler, kullanmadığı miktarını vergi olarak ödeyecektir.
 • Asgari ücretten Gelir Vergisi ve Damga Vergisi, alınmayacaktır.
 • KDV ve ÖTV azaltılacaktır
  • Dijital ve basılı yayın
  • Sanat aktivitelerine giriş
  • İnsan sağlığı için gerekli maddeler ve bunların yapımında kullanılanlar
  • Bebek maması ve bebek bezi ve bunların yapımında kullanılanlar
  • Hayvan sağlığı için gerekli maddeler ve bunların yapımında kullanılanlar
  • Yetim, yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım hizmetleri
  • Perakende gıda (işlenmiş hariç et ürünleri, süt ürünleri, sebze, meyve),
  • Mobilya ve Beyaz Eşya
  • Özel eğitim
  • Yük amaçlı ticari araçların kullandığı yakıt
  • Elektrikli araçlar
  • İnternet aboneliği
 • ÖTV arttırılacaktır
  • Gerçekten lüks olan malların ve zararlı maddelerin (sigara, içki)
  • Şeker, şişmanlık vb. hastalıklara yol açan yiyeceklerin ve içeceklerin ve bunların yapımında kullanılan maddeler
 • Teknolojik ürünlerdeki ve elektrik üzerindeki TRT payı kaldırılacaktır.
 • ÖTV ve KDV indirimlerini suistimal edenlere ve fiyatı düşürmeyenlere ceza uygulaması yapılacaktır.
 • Verginin nereye harcandığına dair her vatandaşa, her yıl bilgi notu gönderilecektir.