Türkiye için Hayallerimiz

HAYALLER

Türkiye’nin ve özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için hayallerim;

 • Dünyadaki en iyi eğitim sistemine ve en iyi eğitimliçocuklarına ve gençlerine sahip Türkiye
 • Bilimve teknoloji üreten Türkiye
 • Eskiden olduğu gibi ve hatta daha fazla tarım vehayvancılık ülkesi olan Türkiye
 • Herkesin özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürsanatve sporla ilgilendiği ve yapabildiği Türkiye
 • Kadın veçocukların toplumun en değerli unsuru oduğu Türkiye
 • Herkesin, adil yaşam kalitesinesahip olduğu Türkiye
 • Engellilere, yaşlılara veemeklilere özel önem verildiği Türkiye
 • Yargıya%100 güvenin olduğu Türkiye
 • Yaşanabilirve sürdürülebilir doğaya ve çevreye sahip Türkiye
 • Topraklarımızdakiher canlıya önem verildiği Türkiye
 • Enerjinin yenilenebilir vesürdürülebilir kaynaklardan elde edildiği Türkiye
 • Cumhurbaşkanlığı dâhil bütün kamu kuruluşlarının %100 denetlendiği Türkiye
 • Halkın gözetim yaparak yönetimde söz sahibiolduğu Türkiye
 • Yolsuzluğunolmadığı Türkiye
 • Kamuda çalışacak personelde liyakatinesas alındığı ve kamuda çıkar ilişkilerinin olmadığı Türkiye
 • Dünyadaki bütün ülkelerle sadece ticari vekültürel zeminde ilişki kuran Türkiye
 • Çok daha fazla ve çok daha fazla verimli, etkin ve etkili üretenekonomiye ve iş dünyasına sahip Türkiye
 • Her alanda tasarruf edilen veisrafın olmadığı Türkiye
 • Vergininhem vatandaş hem de ticaret için yük olmadığı Türkiye
 • İşsizliğinve özellikle genç işsizliğin çok az olduğu Türkiye
 • Üreten Türkiye için aslında herkesin bir emekçiolduğu Türkiye
 • Emekçilerininemniyetli ortamda çalıştığı Türkiye
 • Herkesin üretime ve ekonomiyekatkısının olduğu Türkiye
 • Afetlere hazır olan ve afet sonrası ekonomik ve sosyal hayatın olumsuz etkilenmeyeceği Türkiye

Hayallerimin, sizin de hayalleriniz olduğuna inanıyorum.

Hayallerimizin gerçekleşmesini istiyoruz.

… istiyoruz” çünkü biz, bunu hak ediyoruz.

Hayallerimizi, birlikte gerçekleştirelim.

ADALET

Adaletin, halkın ve devletin temeli olmasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Yargıya güven, %100 olmalıdır.
 • Anayasada aksi yazılı olmasına rağmen;
  • Cumhurbaşkanı; HSK, Anayasa Mahkemesi, Devlet Denetleme Kurumu ve Danıştay’a üye atama yetkisini kullanmayarak bu üyelerin, Meclis tarafından seçilmesini isteyecektir.
  • HSK’da sadece Adalet Bakanı olacak ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı yerine bir üyenin de yine Meclis tarafından seçilmesi istenecektir. Ayrıca Adalet Bakanı, HSK’ya başkanlık etmeyecektir.
  • Meclis tarafından seçilen üyeler, Cumhurbaşkanınca atanacaktır.
 • Savcılar için eğitimli özel Adlî Kolluk Gücü kurulacaktır.
 • Adliyeye ait vergi, siyasi, eğitim, dijital, spor vb. konular için uzman danışmanlık sistemi kurulacaktır.
 • Sembolik olsa bile tarafsızlık vurgusu amacıyla Yargı ile yapılacak her toplantı, Mecliste yapılacaktır.
 • Yasal mevzuatta (kanun, yönetmelik, genelge vb.) birbiriyle çelişen maddeler düzeltilecektir. Ayrıca yasal mevzuat, her vatandaşın kolayca anlayacağı şekilde düzeltilecektir. Bunun için ilgili kurumlar, TDK ve MEB ile ortak çalışma grupları kuracak ve bu çalışma iki sene içinde tamamlanacaktır.
 • Yasal mevzuatın “mış gibi” uygulanmaması ve “kimse uymuyor, ben niye uyayım” algısını yıkmak için Devletin denetleyici vasfı geliştirilecektir. Bu amaçla;
  • Denetleyici kurumların ve Bakanlıkların denetleme gruplarının personel sayısı arttırılacak, insan kalitesi ve teknik kalitesi güçlendirilecektir.
  • Kapatılan kamu kuruluşlarındaki personel veya kamu kuruluşlarındaki norm kadronun üstünde olan personel, denetim görevi yapmak üzere ilgili kamu kuruluşlarında görevlendirilecektir.
 • Hâkimler için aşağıdaki uygulamalar yapılacaktır.
  • Hakim maaşlarının devlet bütçesinden değil yeni kurulacak bir fondan ödenmesi sağlanacaktır.
  • Hâkim kadrosu, iki katına çıkarılarak dava yükünün azaltılması sağlanacaktır.
  • Hâkimlerin, uzmanlaşması (teknoloji, spor vb.) sağlanacak ve ihtisas mahkemeleri kurulacaktır.
  • Hakimler, kendi istekleri ve disiplin uygulaması gibi, hukuken zorlayıcı sebepler olmadıkça görevli bulundukları mahkemeden bir başka yere atanamayacaktır.
 • “Adalet Sarayı” yerine “Adalet Evi” ismi kullanılacaktır.
 • Ticaret mahkemelerinin yükünü azaltmak amacıyla, arabuluculuk mekanizması yaygınlaştırılacaktır.
 • Avukatların Baro üyeliği için sınav sistemi getirilecektir.

AFET YÖNETİMİ

Türkiye’nin doğal afetlere hazır olmasını ve afet sonrasında ekonomik ve sosyal hayatın çok az olumsuz etkilenmesini İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Şehirlerde deprem toplanma bölgeleri oluşturulması amacıyla uygun boş alanlara inşaat yapılması engellenecek ve daha önce toplanma alanı olarak planlanan ancak bina yapılan yerler, uygun bedelle satın alınarak toplanma alanı olarak düzenlenecektir.
 • Sanayi sitelerinin şehir merkezlerinin dışına taşınması durumunda boşalacak arazilere lüks konut ve alışveriş merkezlerinin yapılması engellenecek ve bu alanlar, deprem anında kullanılacak şekilde tasarlanacaktır.
 • Her sene 1 Milyon kişinin katılacağı deprem tatbikatı ile gerçek hazır olma durumu görülecektir.
 • AFAD için özel araçlar temin edilecektir. Örneğin ağır yük kaldırabilen helikopterler ile kamyon veya araç vb. şeylerin kaldırılarak yolun açılması ve hovercraft gibi her yere yanaşabilen ve yük taşıyabilen tekneler ile deniz yolu esnekliği sağlanacaktır.
 • Türkiye’de her ailenin “afet ve afet durumunda yapılması gerekenler” ve “ilk yardım” hakkında bilgilendirilmesi amacıyla belediyelerin desteği ile ailelere akşam dersi verilecektir.
 • Yapı denetim hizmeti alan firmalar ve denetimci firmalar arasındaki ticari ilişkinin kaldırılması amacıyla “Denetimci” havuzu ve makul ücretli “Fiyat Listesi” oluşturulacak ve firmalara havuzdan rastgele yönlendirme yapılacaktır. Örneğin İstanbul Avrupa yakasındaki bir inşaatın denetimi için merkezi İstanbul Avrupa yakasında bir denetimci firma, “Denetimci Firma” havuzundan rastgele seçilecek ve denetim ücreti, bankadaki “Denetim Hesabına” yatırılacak ve denetimci, ücretini alacaktır.
 • Binaların iyileştirilmesi amacıyla onaylanan standartlarda yapılan güçlendirmenin maddi değerine göre 10 yıla kadar emlak vergisi alınmayacaktır.
 • Deprem sonrası kullanılmak amacıyla“yüzer hastaneler” temin edilecektir. Bu hastaneler, diğer zamanlarda normal sağlık hizmeti de verecektir.

BİLİM ve TEKNOLOJİ

Türkiye’nin bilim ve teknoloji üreten ülke olmasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Bütçeden AR-Ge ve inovasyon için ayrılan oran, %1’den %5’e çıkarılacaktır.
 • Üniversite tarafından geliştirilen patentli çalışmalara ve öğretim üyelerinin uluslararası referanslı dergilerde çıkan makale sayısına göre maddi destek verilecektir.
 • İnternete erişim ve internet kullanımının daha uygun fiyatlarla yapılması sağlanacaktır.
 • Uluslararası bilim ve teknoloji veya matematik, fen, biyoloji vb. yarışmalarda bireysel veya takım halinde Türkiye’yi temsil eden öğrencileri desteklemek amacıyla okullara geçiş sınavında diğer öğrencilerle aynı puanı alması durumunda, bu öğrencilere okullara girişte öncelik verilecek ve okul hayatı boyunca derslerinin iyi olması ve bu başarılarının devam etmesi şartıyla burs verilecektir.
 • Ortaokul, lise ve ve yükseköğretim öğrencileri arasında “Bilim ve Teknoloji” yarışmaları düzenlenecek ve ilk 10’e giren öğrencilere, Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü verilecektir.
 • İnternet ve teknoloji altyapısını geliştirmeleri için KOBİ’lere özellikle 1-49 arasında çalışan sayısı olan Mikro ve Küçük ölçekli işletmelere 5 yıl geri ödemeli faizsiz kredi verilecektir.
 • Yurt dışında AR-GE yapan veya yöneten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bilim insanlarına yaptıkları AR-GE için sahip oldukları hakların (bütçe, laboratuvar vb.) aynısı verilerek çalışmalarını Türkiye’de yapmaları istenecektir.
 • Kurumlar Vergisi, %15 olacak ve alınmayan %5’in, şirketin AR-GE çalışmalarına aktarılması zorunlu olacaktır.

ÇEVRE

Türkiye’nin çok daha fazla yaşanabilir ülke olmasını ve bunun sürdürülebilir olmasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Anayasanın beşinci maddesine “çevreyi korumak” eklenecek ve büyüme hedefi, insan ve çevre kriterlerine göre planlanacak ve kamu yatırımının, sadece ekonomiye etkisi değil çevreye ve insana etkileri de hesaplanacaktır.
 • Kamuda yapılacak çalışmalar;
  • Kamuda kâğıt kullanma yerine dijitalleşme arttırılacaktır.
  • Kamu binalarının elektrik enerjisi, güneş panelleri ile sağlanacaktır.
  • Öncelik binek araçlarda olmak üzere ve mümkünse diğer bütün araçlar, elektrikli araç olacaktır.
  • Bütün binaların çevre dostu (enerji tüketimi, enerji kaybı, CO2 salınımı, su tüketimi, atık yönetimi vb.) olması sağlanacaktır.
  • İhaleye katılacak firmaların son 5 yılda “çevre cezası almaması” ve “sürdürülebilirlik dosyasının” olması zorunlu olacaktır.
 • ÇED Raporu’nun önemi ve etkinliği sağlanacaktır.
  • Yapılacak her yatırım için mutlaka ÇED raporundaki “olur” onayı aranacaktır.
  • ÇED Raporlarının uluslararası standartlarda hazırlanması zorunlu olacaktır.
  • ÇED Raporunda “riskler” ve “risklerin yönetimi ve etkisinin azaltılması” detaylandırılacaktır.
 • Özel sektör binalarının (ticari, konut, fabrika, atölye vb.) çevre dostu olması için gerekli teşvikler verilecek ve her sene çevre dostu 10 binaya Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü verilecektir.
 • Türkiye’nin ekosistem ayak izi çıkartılacak ve bu izin sıfırlanması hedeflenecektir.
 • Seçim tanıtımları için afiş, şarkı vb. şeyleri kullanan her parti, harcama oranında çevre vergisi ödeyecektir.
 • Pet şişe ve naylon poşet yasaklanarak cam şişe ve kese kâğıdının kullanımı zorunlu hale getirilecektir.
 • Güneş veya rüzgâr enerjisi için yapılacak yatırımlar ve lisans işlemleri için her türlü kolaylık sağlanacak ve elektriğin en az %50’sinin rüzgâr ve güneş vasıtasıyla üretilmesi için yapılacak yatırımlar, teşvik edilecektir.
 • Elektrikli araçların ÖTV’si sıfırlanacak ve KDV’si düşürülecektir.
 • Hurda teşviki kapsamında alınacak “sıfır kilometre” araç alımlar ile CO2 salınımı düşürülecektir. ** 15 yaşından büyük araçlar (binek, ticari) için hurda teşviki hemen çıkarılacak ve teşvik kapsamında “sıfır kilometre” araç alımları için CO2 salınımına bağlı %25’e varan ÖTV indirimi sağlanacaktır.**
 • Yavuz Sultan ve Osmangazi köprülerinin ücreti, ticari araç için düşürülecek ve boğazda 4. veya daha fazla köprü yapılması yerine İstanbul iki yakası arasında (Marmara Denizi veya Karadeniz güzergâhı) çalışacak RO-RO ile özellikle ağır ticari araç geçişleri sağlanacaktır.
 • Yapılması planlanan termik santrallerin durumu tekrar gözden geçirilecektir.
 • Sanayi siteleri, şehir merkezlerinin dışına taşınacak ve bu alanlar, yeşil alan veya spor alanı olarak değerlendirilecektir.
 • Atık düzenli depolama tesisi lisansı olmayan belediyelerin, bunu tamamlaması sağlanacaktır.
 • Çalışmayan veya atıl durumdaki atık su ve içme suyu arıtma tesisleri, çalışır duruma getirilecektir.
 • Altyapı inşaatları (yol, köprü, tünel vb.), ağaç kesilmeyecek şekilde tasarlanacak ve yapılacaktır.
 • Mevcut ve yeni binaların (sanayi, ticari, konut), güneş enerjisi ile enerji üretmesi teşvik edilecektir. Özellikle konutlar için kullanılacak güneş panellerinin masrafları veya benzerlerinin masrafları, emlak vergisinden düşülecektir.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kapatılarak “Şehircilik” faaliyetleri, TOKİ’ye devredilecek ve “Çevre” ile ilgili konular, “Çevre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı” altında yapılacaktır.
 • Kurumlar Vergisi, %15 olacak ve alınmayan %5’in, şirketin çevre çalışmalarına aktarılması zorunlu olacaktır.

YÖNETİM TARZI

Cumhurbaşkanlığı yönetim tarzı, aşağıdaki gibi olacaktır.

 • İki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır.
  • Birinci Yardımcı, kadın olacaktır.
  • İkinci Yardımcı, her altı ayda bir T.C. Kimlik numarasına göre rastgele seçilen vatandaş olacaktır.
 • Yönetimde 6 Sigma metodolojisi, esas alınacaktır.
 • Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında, 1. Yardımcıya ek olarak Meclis Başkanı ve Mecliste bulunan siyasi partilerin Genel Başkanının Cumhurbaşkanına sırayla vekâlet etmesi rica edilecektir.
 • Cumhurbaşkanının hastalığının bir haftadan uzun sürmesi durumunda 1. Yardımcıya ek olarak Meclis Başkanının, Cumhurbaşkan’na sırayla vekâlet etmesi rica edilecektir.
 • Yardımcı, halk adına direkt olarak Cumhurbaşkanlığının gözetimini yapacak ve sosyal faaliyetlerde Cumhurbaşkanlığı makamını temsil edecektir.
 • Cumhurbaşkanlığı bünyesinde T.C. kimlik numarasına göre seçilen ve 6 ayda bir yenilenen 15 kişilik Gençlik Grubu, gençler için yapılan çalışmaların gözetimini yapacak ve gençler için öneriler sunacaktır.
 • Bütçe, Meclis’in ilgili komisyonu ile birlikte hazırlanacaktır.
 • Bütün KHK’lar, hazırlanırken ilgili Meclis komisyonun görüşü alınacaktır. İlgili komisyon en geç 5 iş günü içinde görüşünü bildirmezse KHK’lar bu şekilde uygulanacaktır.
 • Cumhurbaşkanı’nın resmi yurt dışı ziyaretlerine Meclis’te bulunan partilerden bir kişi davet edilecektir.
 • Beştepe, Devlet Vadisi olacak şekilde düzenlenecek ve yürütme ile ilgili bütün resmî kurumların ve kuruluşların üst düzey yöneticileri, Beştepe’de çalışacaktır.
 • Herhangi bir siyasi partinin üyesi olmamış veya görev almamış olan ve ilgili Bakanlık kapsamında Türkiye’de ve dünya sadece yaptıkları işlerle bilinen kişiler, Bakan olarak görevlendirilecektir. Bakanların isimleri, seçimden iki ay önce açıklanacaktır.
 • Tarım, Hayvancılık, Ulaştırma, Sağlık gibi sektörleri ilgilendiren Bakanlıklar için sektör temsilcilerinden, Bakan Yardımcısı önermeleri istenecektir.
 • Göreve gelmeden önce özel teşebbüsü olan 1. Yardımcı ve Bakanların ve onların 1. derece yakın akrabalarının işleri, göreve geldiği gündeki değeri korunacak şekilde kayyuma devredilecek ve görev süresince olası değer kayıpları, karşılanacaktır.
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara (BDDK, SPK, BTK, EPDK, TAPDK, Rekabet Kurumu) üye ve kamuya üst yönetici atama yetkisi kullanılmayacaktır. Bunun yerine her kurum için güvenlik kontrolleri yapılan konusunda uzman 2 aday ve kurumların kendi içinden seçeceği veya kıdem sırası gelen bir kişi, Meclise sunulacaktır. Üç adayın Mecliste çalışma planını anlatmasını takiben en çok oy alan aday, Cumhurbaşkanınca atanacaktır.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’deki bütün semavi dinlere inanları, bu dinlerin mezheplerini ve semavi olmayan inanışları temsil edecek ve onlara hizmet verecek şekilde yapılanacaktır.
 • Dünyadaki bütün ülkelerle ilişkilerin, sadece ticari vekültürel zeminde olması esas alınacak ve AB ile ilişkiler, üyelik beklentisi olmadan ticari birliktelik esasına göre yürütülecektir.
 • Öğretmen, hekim, mühendis gibi hayallerimizde önem verilen görevler için ihtiyaç duyulan sayıda kişi, kamuda istihdam edilecek ve bunun haricindeki personel sayısı, her zaman aynı sayıda kalacak şekilde korunacak ve ilave alımı olmayacaktır.
 • TRT’nin Cumhurbaşkanlığı haberleri, günde azami 15 dakika olacaktır. TRT, Meclisteki partilerin her gün 5 dakika görünmesini sağlayacak şekilde Meclis Programı hazırlayacaktır. Ayrıca 3 STK ve seçimde baraj altında kalan partiler, ayda bir bu programa katılabilecektir.
 • Seçimde barajın %5 olması, %5-%1 arası oy alan her partinin bir kişi ile temsil edilebilmesi ve hazine yardımı için en az %3 oy şartı kaldırılarak, tüm siyasi partilerin seçimlerde aldıkları oy oranında Hazine yardımı alması sağlanacaktır.
 • Anayasanın 106. Maddesinin “göreviyle ilgili olmayan” kısmının ve 105. Maddesinin “Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır” kısmının kaldırılacaktır.
 • Aşağıdaki konularla ilgili STK’ların ve uzmanların önerilerini almak için Cumhurbaşkanının katılacağı çalıştay yapılacak ve TRT’de canlı yayınlanacaktır.
  • Cumhurbaşkanının göreve başlamasını takiben en geç iki veya üç ay içinde: Kadın ve çocuk, Eğitim, Adalet, Bilim ve Teknoloji, Tarım
  • Cumhurbaşkanının göreve başlamasını takiben en geç üç veya dört ay içinde: Çevre, Spor, Kültür ve sanat, Turizm, Enerji

Bakanlıkla ve Bakanlar

Bakanların, siyasi kaygıdan uzak konularında uzman kişilerden olmasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Herhangi bir siyasi partinin üyesi olmamış veya görev almamış olan ve ilgili Bakanlık kapsamında Türkiye’de ve dünya sadece yaptıkları işlerle bilinen kişiler, Bakan olarak görevlendirilecektir. Bakanların isimleri, seçimden iki ay önce açıklanacaktır.
 • Tarım, Hayvancılık, Ulaştırma, Sağlık gibi sektörleri ilgilendiren Bakanlıklar için sektör temsilcilerinden, Bakan Yardımcısı önermeleri istenecektir.
 • Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, aşağıdaki gibi düzenlenecektir
  • İşlevi kalmayan kamu kurumları ve kuruluşları kapatılacak ve benzer işlevi olan kamu kurum ve kuruluşları birleştirilerek ve fazla personel, denetim görevi yapmak üzere ilgili kamu kuruluşlarında görevlendirilecektir.
  • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yerine “Lojistik Bakanlığı” ve “Haberleşme Bakanlığı” kurulacaktır. “Lojistik Bakanlığı”; lojistik ile ilgili unsurları yönetecektir. TRT, AA, RTÜK, Türksat, Basın-Yayın, Kişisel Verileri Koruma vb. kurumlar, “Haberleşme Bakanlığı” altında çalışacaktır.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kapatılarak “Şehircilik” faaliyetleri, TOKİ’ye devredilecek ve “Çevre” ile ilgili konular, “Çevre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı” altında yapılacaktır.
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Bilim ve Teknoloji Bakanlığı” olacak ve “Sanayi” ile ilgili konular, Ekonomi Bakanlığına devredilecektir.
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kapatılarak “Gümrük”, Dış Ticaret Bakanlığına ve “Ticaret”, Ekonomi Bakanlığına devredilecektir. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı kapatılarak ilgili konular Ekonomi Bakanlığına devredilecektir.
  • Dış Ticaret Bakanlığı kurularak ithalat ve ihracat işlemlerinin, tek çatı altında yapılması ve bütün bürokrasi ve gerekli izinlerin burada koordine edilmesi sağlanacaktır.
  • Mali işlerle ilgili kurumlar (Hazine, TCBM, Sermaye, Bankacılık, Tasarruf, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Kalkınma Bankası vb.) Maliye Bakanlığı altında toplanacaktır.
 • Her Bakanlık için STK’lar dahil ilgili paydaşlardan ve diğer bakanlıklardan oluşan “Danışma Grubu” olacak ve bu grup, ortak gaye için yasal düzenlemeler yapacak ve koordinasyonu sağlayacaktır.
 • Farklı Bakanlıklar ve kamuya ait kuruluşlar tarafından verilen bütün krediler veya hibeler veya benzeri uygulamalar, tek çatı altında toplanarak eşgüdüm sağlanacak ve kullanım suiistimalleri önlenecektir.
 • Göreve gelmeden önce özel teşebbüsü olan Bakanların ve onların 1. derece akrabalarının işleri, göreve geldiği gündeki değeri korunacak şekilde kayyuma devredilecek ve görev süresince olası değer kayıpları karşılanacaktır.

Denetim ve Şeffaflık

Cumhurbaşkanlığı dâhil her kamu kurumunun ve kuruluşunun, şeffaf olmasını ve bunların %100 denetlenebilmesini İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Vatandaşların vergileri sayesinde faaliyetlerini yürüten kamu kurumları, şeffaf olmalıdır.
 • Güvenlik ve istihbarat kurumları dışında devletin, vatandaşından gizli hiçbir çalışması, harcaması ve örtülü ödeneği olmayacaktır.
 • Devletin çalışmalarının halk tarafından bilinmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı dâhil yapılan çalışmalar ve harcamalar, web sayfasında her ay yayınlanacaktır.
 • Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) daha etkin olması sağlanacaktır.
  • Kanundaki “İstisnalar (5-2)” kaldırılacak, yaptırım uygulama ve Yasamayı denetleme yetkisi verilecektir.
  • KDK’nın farkındalığını artırmak için, başta Etik haftası olmak üzere kampanyalara katılması ve hizmetlerinin basında ve sosyal medyada kamu spotları ile halka tanıtılması sağlanacaktır.
  • Türkiye İnsan Hakları Kurumu dâhil diğer kamu kurumları, yargı, Meclis ve sivil toplum ile ilişkilerine dair açık hükümler, kanunda yer alacaktır.
 • Cumhurbaşkanı, 1. Yardımcı ve Bakanlar, çalışmalarını her ay düzenli olarak Mecliste anlatacaktır.
 • Milletvekilleri; Cumhurbaşkanı, 1. Yardımcı ve Bakanlar için yazılı veya sözlü soru önergesi verebilecek ve bunlar, en geç 15 gün içinde cevaplanacaktır.
 • Gazetecilerin ve STK’ların özgürce her soruyu direkt Cumhurbaşkanı, 1. Yardımcı ve Bakanlara sorabilmeleri için her ay “Soru Günü” düzenlenecek ve bu toplantı, TRT1’den canlı yayınlanacaktır.
 • Yasal mevzuatın “mış gibi” uygulanmaması ve “kimse uymuyor, ben niye uyayım” algısını yıkmak için Devletin denetleyici vasfı geliştirilecektir.
  • Denetleyici kurumların (Devlet Denetleme Kurumu, Danıştay, Sayıştay, KDK) ve Bakanlıkların denetleme gruplarının personel sayısı arttırılacak, insan kalitesi ve teknik kalitesi güçlendirilecektir.
  • Kapatılan kamu kuruluşlarındaki personel veya kamu kuruluşlarındaki norm kadronun üstünde olan personel, denetim görevi yapmak üzere ilgili kamu kuruluşlarında görevlendirilecektir.
 • Kamuya personel alım ve atama süreci daha şeffaf olacaktır. Bunun için kamu personeli istihdamı öncesi yapılan sözlü mülakatın video kaydı, mülakata giren adaya verilecektir.
 • Savcılıklar, faaliyetlerini düzenli olarak kamuoyuna duyuracaktır.
 • Kamu görevlilerinin işledikleri yolsuzluk, şiddet, işkence vb. suçlar hakkında soruşturma açılması ile ilgili izin sistemi kaldırılacak suçla ilintili olaylarda cezasızlık sona erdirilecektir.
 • Bütün kamu görevlileri için “etik ilkeler” oluşturulacak ve Siyasi Etik Kanunu, ilk bir sene içinde çıkarılacaktır.
 • YSK mevzuatı, “YSK kararlarının yargıya açık olması” ve” bağımsız bütçe olması” şeklinde düzenlenecektir.
 • Yaşlı ve engelli yurttaşlar, sığınma evlerinde kalan kadınlar, çadırlarda yaşayanlar, evsizler ve mevsimlik tarım işçileri için seyyar sandıklar oluşturulacaktır.
 • RTÜK gibi düzenleyici ve denetleyici kurumların insan ve mali kaynak açısından bağımsız olması sağlanacaktır.
 • Kamu kurumları tarafından STK’lara yapılan yardımlar, düzenli olarak kamuya açıklanacaktır.
 • KİT’lerdeki atama süreçleri bağımsız kurumların denetimine açık olacak ve özelleştirme süreçleri şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülerek süreçler bağımsız kurumlar tarafından denetlenebilecektir.

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

Çocuklarımızın, dünyanın en iyi eğitimli çocukları olmasını İSTİYORUZ. Bunun için dünyanın en iyi eğitim ve öğretim sistemine sahip olabilmek, birinci önceliğimiz olacaktır. Bu amaçla;

 • Millî Eğitim Bakanlığının Merkezi Bütçe içindeki payı, en az %30 olacak şekilde düzenlenecektir.
 • Her ilde en az bir tane fen, sanat ve spor lisesi olacak şekilde bu liselerin sayısı arttırılacaktır.
 • Okul ve derslik ihtiyacı tamamlanacaktır.
  • İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana, Mersin, Antep, Urfa, Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Batman gibi illerde derslik başına 26-35 arası olan öğrenci sayısının azami 25 olması için okul yapılacaktır.
  • İkili öğretimden tekli tam gün öğretime geçiş için yapılan çalışmalar tamamlanacaktır.
  • En az 15 okul yapana, Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü ve en az 20 okul yapana, gerekli güvenlik kontrollerinden geçmek şartıyla, Diplomatik veya Hususi Damgalı pasaport verilecektir.
 • Türkiye’nin her köyüne eğitim götürülecektir.
  • Okul öncesi ve ilkokul için okul (gerekli donanım, kütüphane ve sanat odası dâhil) ve lojman yapılacaktır.
  • 4 yıl görev yapacak şekilde 1 okul öncesi öğretmeni ve ilkokulun her sınıfı için 1 sınıf öğretmeni (4 öğretmen) görevlendirilecektir. Köy okullarında görevlendirilerek öğretmenler, askerlik görevini yapmış sayılacaktır.
  • Taşımalı eğitim, ilköğretimden başlamak üzere kademeli olarak kaldırılacaktır.
 • Devamsızlık veya düzensiz devam, eğitimden beklenen yararın ve başarının sağlanmasını zorlaştıracağı gibi okul terkine yönelik riskleri de arttırır. Bu durum, azaltılmalı ve hatta önlenmelidir.
  • Lisede “devamsızlıktan sınıf kalması”, geçerli sebebi olmaksızın 20 gün ve üstü olarak değiştirilecektir.
  • Gelişmişlik düzeyi düşük olan illerdeki aileler için önleyici çalışmalar (kontrol, eğitim yardımı vb.) yapılacaktır.
  • Devamsızlık günü, üniversiteye girişi olumlu veya olumsuz etkileyecek şekilde düzenlenecektir.
  • Gerçeğe aykırı düzenlenen devamsızlık raporları için hem öğrenci ve ailesi hem de raporu veren kişi ve kurum hakkında yasal düzenleme yapılacaktır.
  • İlkokula yeni başlayan öğrenciler için daha etkili ve etkin uyum çalışması ve aile bilgilendirmesi yapılacaktır.
 • Bütün dini inançlar için okul harici dini eğitim, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanacaktır.
 • Okullardaki din eğitimi, bütün semavi ve semavi olmayan inanışları kapsayacak şekilde “din kültürü, vicdan ve beşerî ahlak” esaslı olarak yapılandırılacaktır.
 • Dâhi (genç popülasyonun %0,01 – 2.700) ve üstün zekalı (genç popülasyonun %1-%3 – 250.000) öğrencilerin hepsi tespit edilerek onlara yönelik özel eğitim imkânı sağlanacaktır.
 • Mevcut durumda yaklaşık 180 gün olan eğitim gün sayısı, arttırılacaktır.
 • Evinden uzakta okuyan bütün öğrencilerin, en güvenli ve en konforlu ortamda kalması amacıyla her ortaokul, lise ve yükseköğrenim öğrencisi için devlet yurdu yapılacak ve mevcut yurtların konforu geliştirilecektir.
 • Her ildeki öğrenci sayısının en az %20’sinin aynı anda kullanabileceği şekilde basılı ve dijital eserlerin olacağı kütüphaneler yapılacaktır.

Meslek Eğitimi

Meslek eğitimine daha fazla önem verilmesini İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Staj çalışmaları, MEB tarafından organize edilecektir. MEB, bütün şirketleri kapsayacak şekilde hazırlık yapacaktır. Bütün şirketlerin çalışan sayısına göre belli bir oranda öğrenciyi staj için alması zorunlu olacaktır. Bu gençlerin masrafları (ücret dâhil yol, yemek, sigorta vb.) MEB tarafından karşılanacaktır.
 • Sektörlerin ihtiyacı ve gelecekte öne çıkacak mesleklere yönelik okullar açılacaktır. Ayrıca ticaret ve meslek odalarının, meslek eğitiminde daha etkili ve yönlendirici olması sağlanacaktır.
 • Saha pratiği için eğitim programı buna göre düzenlenecektir. Örneğin Öğrenciler, haftanın en az 2 günü işletmede çalışabilir ve değerlendirme notu bu işletme tarafından verilebilir.
 • Mesleki eğitim kapsamında yapılan stajın başlangıcı, sigorta başlangıcı olarak kabul edilecek, bu sürelerin borçlanması sağlanacak ve bu süreler, sigorta süresine sayılacaktır.
 • Mezun gençleri istihdam eden şirketlerin bu gençler için ödeyeceği SGK primi alınmayacak ve özel sektörün OSB’lerde yatılı meslek veya teknik lisesi açması için gerekli teşvikler verilecektir.
 • Yeterli niteliklere (okul bitirme notu en az 70, öğretmen değerlendirmesi, staj başarısı, sözlü mülakat vb.) sahip olması şartıyla mezun olan öğrenciler, eğitimi ile ilgili MYO (iki yıllık) veya yüksekokula (dört yıllık) sınavsız geçebilecektir.
 • Meslek eğitiminin başlangıcı için ortaokul hedeflenecektir.

Öğretim ve Müfredat

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki bütün çocuklarımız için en iyi niteliklere sahip eşit eğitim ve öğretim  fırsatı olmasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Türkiye’nin matematik, fen, mühendislik ve teknoloji ülkesi olması için eğitim müfredatı; eğlenen, ezberlemeyen, sorgulayan, vicdanlı, eleştirel ve analitik düşünen öğrenciler yetiştirecek şekilde düzenlenecektir.
 • Müfredat ve sınavlar, aşağıdaki unsurlara odaklı olacak şekilde düzenlenecektir.
  • İnsani değerlere sahip vicdanlı ve ahlaklı iyi birey ve iyi vatandaş olabilmek,
  • Gelecekte gerekli olan becerilere sahip olmak,
  • Eleştirel düşünceye sahip olmak,
  • Pozitif ve temel bilim ağırlıklı
 • Ders müfredatında dürüstlük ve yolsuzluk konularının işlenmesi sağlanacaktır.
 • Okul öncesi
  • İş emniyeti, değerler, çevre bilinci, israf, trafik ve afet konuları ve ayrıca “çocuk diliyle” hazırlanan sektörler (Türkiye için en çok önemli olan), sektör temsilcileri tarafından anlatılacaktır.
 • İlkokul
  • İş emniyeti, değerler, çevre bilinci, israf, trafik, afet, tarım ve hayvancılık, zorunlu ders olacaktır.
  • Öğrenciler, sınav notuna göre değil okul aktivitelerine göre değerlendirilecek; ev ödevi verilmeyerek daha fazla oyun oynaması veya sosyal zamana sahip olması sağlanacak ve “Kitap okuma” ve “Hayal Kurma” için uygun zaman olacaktır.
  • Dersler, 25 dakika ve teneffüsler, 15 dakika olacak şekilde 09:30’da başlayacaktır.
 • Ortaokul
  • Öğrencilerin bilgisine göre değerlendirileceği “Kültür ve Sanat”, zorunlu ders olacaktır.
  • Dersler, 30 dakika ve teneffüsler, 15 dakika olacak şekilde 09:30’da başlayacaktır.
  • Her öğrenci, ücretsiz verilecek olan en az 40 Türk ve dünya klasiği kitabı okumalıdır. Ortaöğretime geçiş sınavında Türkçe sorularının %25’i bu kitaplardan çıkacak ve her öğrenci, her eğitim döneminde, bilgisayara çıktısı almadan yazarak, bu kitaplardan birisinin azami 5 sayfa özetini “proje” olarak sunacaktır.
 • Ortaöğretim
  • Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık dersleri, zorunlu olacaktır.
  • Dersler, 45 dakika ve teneffüsler, 10 dakika olacak şekilde 09:00’da başlayacaktır.
  • Her öğrenci, ücretsiz verilecek olan en az 40 Türk ve dünya klasiği kitabı okumalıdır. Yükseköğretime geçiş sınavında Türkçe sorularının %25’i bu kitaplardan çıkacak ve her öğrenci, her eğitim döneminde, bilgisayara çıktısı almadan yazarak, bu kitaplardan birisinin azami 5 sayfa özetini “proje” olarak sunacaktır.
  • Sınıf geçebilmek ve okulu bitirebilmek için kriterler, zorlaştırılacaktır.

Öğretmenlerimiz

Çocuklarımızın eğitimini sağlayacak en nitelikli öğretmenlere sahip olmak ve öğretmenlerimize en yüksek önemin verilmesini İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • En kıdemli öğretmen maaşı ve hakları, en yüksek kamu Genel Müdür maaşı ve haklarına eşit olacaktır.
 • Büyükşehirlerdeki bekâr öğretmenlere 1+1 daire ve evli öğretmenlere 3+1 daire esas alınarak çalıştığı ildeki kiralara uygun kira yardımı yapılacaktır.
 • Zorunlu görev haricinde köylerde ve gelişmişlik düzeyi düşük illerde öğretmenlik yapanlara, %15 maaş katkısı sağlanacaktır.
 • Yüksek Lisans zorunlu olacak ve Doktora sahibi öğretmenlere verilen maaş katkısı arttırılacaktır.
 • Öğretmenlerin kadro derecesinde ilerlemesini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacaktır.
 • Öğretmenlere yıpranma payı çalışması tamamlanacaktır.
 • Öğretmenlerin performansı düzenli takip edilecektir. Öğretmenler, genel ve branşına yönelik 2 yılda bir sınava girecek ve yeterli puanı alamayan öğretmenlerin kıdem ilerlemesi, bir sonraki sınava kadar dondurulacaktır.
 • Öğretmenlere internetten pedagoji, ders anlatım, teknoloji okur-yazarlık, İngilizce gibi eğitimler verilecektir.
 • Önümüzdeki 20-25 yılda hem mevcut genç öğretmen nüfusunun yaşlanmasına bağlı olarak olası büyük emeklilik dalgasının etkilerini azaltmak hem de gelecekte öne çıkacak konular için eğitim verecek öğretmenlere sahip olmak ve mevcut durumda gerekli öğretmen sayısını karşılayabilmek amacıyla öğretmen istihdamı yapılacaktır.
 • Sözleşmeli öğretmenlik yerine bütün öğretmenler, kadrolu olacaktır.
 • Temel bilimlerde (fizik, kimya, matematik, biyoloji) okuyan üniversite öğrencilerinin, pedagojik formasyon kurslarına alınarak öğretmenlik yapması sağlanacaktır.
 • Öğretmenlerin pedagojik formasyon niteliği, geliştirilecektir.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmenlerin niteliği ve sayısı geliştirilecektir. Rehber öğretmenler, sadece bu işle odaklı çalışacaktır (örneğin okulda nöbet tutulmaması gibi)

Okullara Geçiş

İlköğretimden ortaöğretime ve ortaöğretimden üniversiteye geçiş için doğru sistem, İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • İlköğretimden ortaöğretime ve ortaöğretimden üniversiteye geçişte doğru “geçiş sınav” sistemi, kurulacak ve bu sınav sistemi, eleştirel düşünce ve bilişsel esnekliği ölçmeye yönelik olacaktır.
 • Geçiş sınavının “tek belirleyici” değil “esas” olduğu bir düzenleme yapılarak öğrencilerin, başvuruyu ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarına yapabileceği ve bu kurumların da öğrencileri seçebileceği sistem kurulacaktır.
 • Okullar, öğrencilerini seçerken “geçiş sınav” puanına ek olarak öğrencilerin; faaliyetleri (bilim, sanat, kültür, spor) faaliyetleri, okul ders notları, ulusal veya uluslararası projelere katılımı, stajları, ödülleri, sosyal çalışmalara katılımı, öğretmenlerin referansı ve son sınıfta yapılacak olan “olgunluk” sınavının puanı gibi seçim kriterlerini kullanabilir.
 • Sınav, okulların ve öğretmenlerin performanslarını ölçecek ve öğrencileri dershaneden ziyade okullarında aldıkları müfredata yoğunlaştıracak şekilde düzenlenecektir.

Yükseköğretim

Yükseköğretimin, işgücü piyasasına diploma sahibi profesyonel meslek erbabı yetiştirmek şeklinde bir eğitim-öğretim anlayışına sıkışıp kalmamasını ve Türkiye’nin geleceğini şekillendiren bilim yapısını sağlamasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Üniversiteler, bölgenin özelliklerine göre yapılandırılacaktır. Örneğin hayvancılığın yoğun olduğu bölgede “Veterinerlik” veya tarımın yoğun olduğu bölgede “Ziraat” bölümleri güçlendirilecektir.
 • Mevcut YÖK ve ÜAK şeklinde var olan ayrım yerine tek bir koordinasyon kuruluşu olacaktır.
 • Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından seçilen YÖK üyelerin hepsinin; sektör temsilcilerinden, sendika temsilcilerinden ve uluslararası alanda önemli başarı kazanan bilim insanlarından oluşması sağlanacaktır.
 • Mevcut duruma göre öğretim üyeleri tarafından seçilen altı rektör adayının YÖK tarafından üçe indirilmeden en çok oy alan adayın, Rektör olması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Bu yapılana kadar CB, en çok oy alan adayı Rektör olarak atayacaktır. Ayrıca Rektör seçiminde üniversitenin bulunduğu bölgenin sektör, sendika, STK ve yerel yönetimden temsilcilerin de oy kullanması sağlanacaktır.
 • Üniversite senatolarında sektör, sendika ve yerel yönetimden temsilcilerinin bulunması sağlanacaktır.
 • Sadece lisansüstü eğitim veren üniversiteler kurulacaktır.
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), daha doğru şekilde kurgulanarak tekrar devreye alınacaktır.
 • Stajın zorunlu olduğu bölümlerde yapılan stajın başlangıcı, sigorta başlangıcı olarak kabul edilecek, bu sürelerin borçlanmasına olanak tanınacak ve bu süreler, sigorta süresine sayılacaktır.
 • Mevcut sınava başvuran öğrencilerin %25’inin, bir yükseköğretim programına yerleşenlerden olması, bunların program veya üniversiteyle ilgili memnuniyetsizliğinden olabilir. Sorunlar tespit edilecek ve çözülecektir.
 • Devlet üniversitesinde okuyan veya maddi durumu yetersiz olan öğrenciler için
  • Sağlık, öğle yemeği, belediye ulaşım araçları ve ders kitapları, ücretsiz olacaktır. Ayrıca ailesinden uzaktaki öğrencilere senede 2 kere otobüs veya bir kere uçak bileti, ücretsiz verilecektir.
  • Her yıl 12 adet sinema, konser vb. sanat gösterisi için biletler, ücretsiz verilecektir.
  • Lisans öğrencilerine verilen öğrenim kredisinin ödeme süresi + 5 yıl uzatılacak ve burs, %50 arttırılacaktır.
  • En az 5 yıl çalışma deneyimi olan bir kişi, bir öğrenciye öğrenim süresince koçluk yapacaktır.
  • Gerçekten ihtiyacı olanlar hariç Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için verilen burslar kesilecektir.
 • Meslek Yüksekokullarına (ön lisans, MYO) daha fazla önem verilecektir.
  • Staj, bütün şirketleri kapsayacak şekilde YÖK tarafından organize edilecektir. Bütün şirketlerin çalışan sayısına göre belli bir oranda öğrenciyi staj için alması zorunlu olacaktır. Bu gençlerin masrafları (ücret dâhil yol, yemek, sigorta vb.), YÖK tarafından karşılanacaktır. Örneğin Öğrenciler, haftanın en az 2 günü işletmede çalışabilir ve değerlendirme notu bu işletme tarafından verilebilir.
  • Sektörlerin ihtiyacı ve gelecekte öne çıkacak mesleklere yönelik okullar açılacak
  • Mesleki eğitim kapsamında MYO’larda yapılan stajın başlangıcı, sigorta başlangıcı olarak kabul edilecek, bu sürelerin borçlanması sağlanacak ve bu süreler, sigorta süresine sayılacaktır.
  • Yeterli niteliklere (okul başarısı, öğretmen değerlendirmesi, staj başarısı, sözlü mülakat vb.) sahip olması şartıyla mezun olan öğrenciler, eğitimi ile ilgili yüksekokula (dört yıllık) sınavsız geçebilecektir. Ayrıca mezun öğrencilere, kısa dönem veya asteğmen olarak askerlik yapma hakkı verilecektir.
  • MYO mezunu gençleri istihdam eden şirketlerden bu gençler için ödeyeceği SGK primi alınmayacaktır.

EKONOMİ, İŞ ve TEŞVİKLER

Türkiye’nin çok daha fazla üreten bir ülke olmasını ve ekonominin, hayallerimizin gerçekleşmesini sağlayacak şekilde desteklenmesini İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Sanayi üretim, tarım, hayvancılık, turizm ve teknoloji odaklı büyüme uygulanacak ve bunlara yönelik gerekli bütün yatırımlar desteklenecektir.
 • Aşağıdaki sektörlere özel önem verilecektir.
  • Yüksek teknoloji (çip, nano teknoloji, mikro işlemci, robotik, yapay zekâ, bilgisayar pili vb.), yazılım, siber güvenlik, oyun ve ev eğlencesi, iletişim (cep telefonu) vb.
  • Sağlık sektörü (tıbbi ekipman ve ilaç)
  • Tohum, tarım, hayvancılık, hayvanlara ve insana zarar vermeyecek gübre üretimi
  • Sağlık ve kültür turizmi
  • Yenilenebilir enerji (özellikle rüzgâr ve güneş)
  • Kaynakların israf edilmemesi ve çevre korumaya yönelik teknolojiler
  • Atık ve geri dönüşüm sektörü
  • Otomotiv (elektrikli araç ve otomobil pili)
 • Yukarıda bahsedilen sektörler için
  • Yerli ve yabancı yatırımcılara, tek pencere ile bir günde onay verilecektir.
  • Yatırım büyüklüğüne göre istenilen yerde bedava arazi veya 5-10 yıl Kurumlar Vergisi ödememe veya SGK prim desteği gibi teşvikler verilecektir.
  • İhracatını miktar ve döviz bazında, birbirini takip eden 3 yıl en az %25 arttıran firmaların Kurumlar Vergisinin %10’u alınmayacak ve navlun teşviki verilecektir.
  • Nitelik ve / veya nicelik olarak Türkiye’de bulunması imkânsız olan hammadde veya yarı mamul hariç miktar ve döviz bazında üretiminde ithal kullanımını, birbirini takip eden 3 yıl en az %25 azaltan firmaların Kurumlar Vergisinin %10’u alınmayacaktır.
  • En az 250.000.000 TL yatırım yapan veya en az 500 kişi istihdam eden veya ihracatını birbirini takip eden 3 yıl en az %25 artıran şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanı veya sahibi ve Genel Müdürüne, gerekli güvenlik kontrollerinden geçmek şartıyla, Diplomatik veya Hususi Damgalı pasaport verilecektir.
  • Bu firmalara hizmet veren yan sanayi vb. firmalara da benzer destekler ve teşvikler verilecektir.
 • Bütçede “özelleştirme” gibi değişebilen gelirler yerine sürekliliği olan gelirlerin artması sağlanacaktır.
 • Bütün sektörler, diğer sektörleri ve işçi haklarını olumsuz etkilemeyecek şekilde, sektörleri için iyileştirme ve geliştirme önerilerini Cumhurbaşkanlığı yeminini takiben en geç bir ay içinde sunacaktır.
 • Bütün sendikalar, sektörlerin işlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde, işçi haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için önerilerini Cumhurbaşkanlığı yeminini takiben en geç bir ay içinde sunacaktır.
 • Devlet, özel sektörle rekabete girmeyecek ve özel sektörün Türkiye’nin her bölgesine ve farklı sektörlere yatırım yapması için her türlü kolaylık sağlanacaktır. Ancak devlet, özel sektörün yatırım yapmadığı bölge ve işkollarına yatırım yapacaktır.
 • THY, TCDD, Spor Toto, Milli Piyango, PTT ve bunların ortaklıkları, özelleştirilecektir. İhale aşamasında firmalardan işi geliştirmek için önerilerini vermeleri şartı getirilecektir.
 • TÜİK, doğru karar verebilmek için ihtiyaç duyulan bütün verileri toplayacak şekilde çalışacaktır.
 • Cari açığa neden olan ithal ikamesinin azaltılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
  • Sembolik önemi olsa bile “Yerli Malı Haftası” tekrar kutlanmaya başlanacaktır.
  • Cumhurbaşkanı ve kamu, sadece yerli malı ürünler (araç, bilgisayar, kırtasiye, cep telefonu vb.) kullanacaktır.
  • Nitelik ve / veya nicelik olarak Türkiye’de bulunması imkânsız olan hammadde veya yarı mamul hariç miktar ve döviz bazında üretiminde ithal kullanımını, birbirini takip eden 3 yıl en az %25 azaltan firmaların Kurumlar Vergisinin %10’u alınmayacaktır.
 • Enflasyon oranı, azami %5 olmalıdır. Mevcut enflasyonun talep yerine maliyet kökenli olması nedeniyle üretim maliyetinin artışına neden olan unsurlar, iyileştirilecektir. Çok daha doğru enflasyon ölçümü için enflasyon ölçümünde kullanılan maddeler, halkın gerçek ihtiyacına göre düzenlenecektir.
 • Turizm gelirlerinin artmasını ve turizm alternatiflerinin çeşitlendirilmesi amacıyla;
  • Güneş, yaz ve deniz turizmine ek olarak kış, sağlık ve kültür turizmi geliştirilerek turist başına daha fazla turizm geliri sağlanacaktır.
  • Haydarpaşa Limanı, turizm amaçlı kullanılacak ve özellikle kruvaziyer turizmi için yapılandırılacaktır.
  • Ara eleman ihtiyacı için “Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi” sayısı artırılacak ve eğitim kalitesi yükseltilecektir.
 • 15 yaşından büyük araçlar (binek ve ticari) için hurda teşviki hemen çıkarılacak ve teşvik kapsamında “sıfır kilometre” araç alımları için CO2 salınımına bağlı %25’e varan ÖTV indirimi sağlanacaktır.
 • Her yıl en iyi 10 start-up ve 10 inovasyon projesine Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü verilecektir.
 • Yavuz Sultan ve Osmangazi köprülerinin ücreti, ticari araç için düşürülecek ve yük amaçlı ticari araçların kullandığı yakıt için ÖTV sıfırlanacak.
 • Küçük KOBİ, esnaf ve sanatkârlar
  • Küçük ve dağınık yapısına karşın istihdama ve ekonomiye büyük katkı sağlayan bu firmalar için verilecek olan özel teşvik sistemi ile hem vergi mükellefi sayısı artacak ve işsizliğin azalması sağlanacaktır.
  • TRT, reklam kuşaklarının %50’sini çok düşük fiyat karşılığında KOBİ tanıtımlarına ayıracaktır.
  • İnternet ve teknoloji altyapısını geliştirmeleri için 1-49 kişi istihdam eden işletmelere 5 yıl geri ödemeli faizsiz kredi verilecektir.
  • 1-10 kişi istihdam eden işletmelerin vergi yükü azaltılacaktır.
  • Şehir dışına taşınacak olan sanayi sitelerinin yerine yapılacak olan alanlar, özellikle küçük esnaf veya zanaatkarların çalışabileceği şekilde tasarlanacaktır.

ENGELLİ VATANDAŞLAR

Engelli vatandaşlarımız, bizim canımızdır ve onlar için engelsiz Türkiye, İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Engelli vatandaşlarımıza özel önem verilecektir.
 • Tedavi, ücretsiz olacak ve bakıma muhtaç olanlara ücretsiz bakım hizmeti verilecektir.
 • Kamu binaları, engelli dostu olacak ve özel sektörün de uyması sağlanacaktır. Engelli vatandaşlarımızın yaklaşık %70’ için kamu binaları, kaldırım, yaya yolu, yaya alt geçidi, postane, banka, market, mağaza, lokanta gibi yerlerin  fiziki koşulları, uygun değildir.
 • TRT’nin bir kanalında görme engelli vatandaşlar için “sesli kitap okuma” programı yapılacaktır.
 • Engelli öğrencilerin okula gidebilmeleri için özel ulaşım hizmeti sağlanacaktır.
 • Okula gidemeyecek olan engelli öğrenciler için evde eğitim verebilecek öğretmenlerin sayısı arttırılacaktır.
 • Engellilere bakan ailelere verilen nakdi yardım, 3 kat arttırılacaktır.
 • Engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin eşit eğitim hakkına sahip olması için özel amaçlı okulların (görme, zihinsel, işitme ve ortopedik engelliler için ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi) sayısı, her ilde en az bir tane olmak üzere, arttırılacaktır.
 • 15 ve 65 yaş üstü “en az bir engelle sahip” vatandaşlarımızın, daha fazla iş ortamına girmesi için çalışmalar yapılacak ve bu amaçla engelli bordrolu çalışanların ücretlerinden Gelir Vergisi, alınmayacaktır.

HALKIN GÖZETİMİ

Halkın, gerçekten söz sahibi olmasını İSTİYORUZ. Bu amaçla,

 • Cumhurbaşkanı 2. Yardımcısı, her altı ayda bir T.C. Kimlik numarasına göre rastgele seçilen vatandaş olacaktır.
 • Halkın gerçekten yönetimde söz sahibi olması için  kimlik numarasına göre rastgele seçilen vatandaşların, “3. Göz” gözetim yapması amacıyla aşağıdaki kişilerin 1. ve 2. derece akrabaları hariç bütün vatandaşlar, rastgele seçime katılabilecektir. Görevi kabul eden vatandaşlar, güvenlik ve akıl sağlığı kontrolü yapıldıktan sonra göreve başlayacaktır
  • Cumhurbaşkanı ve eşi
  • Yardımcı ve eşi
  • Bakanlar ve eşleri
  • Meclis Başkanı ve eşi
  • Millet vekilleri ve eşleri
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve eşleri
 • Her ay bir ilin en büyük salonunda “Halk Günü” düzenlenecek ve katılanlar, istediği soruyu sorabilecektir.
  • Halk, yerel STK, yerel basın, Cumhurbaşkanı, 2. Yardımcı ve stenograf haricinde başka kimse salonda olmayacaktır.
  • Görüntü veya sesli kayıt yapılmayacak ve sadece stenograf, konuşulanları isimsiz kaydedecektir.
  • Toplantı notları, ulusal ve yerel basına gönderilecek ve isteyen kuruluş, bunları yayınlayacaktır.
 • Uygulamadaki aksaklıklar veya yanlışlıklar hakkında en dürüst uyarıları yapacak ve özellikle yasal mevzuatın “mış” gibi uygulanmaması için halkın sesi ve gözü olacak olan STK’ların çalışmaları, çok önemlidir.
  • Halkı, ekonomiyi ve sektörleri ilgilendiren bütün STK’ların dernek vasfında çalışmaları sağlanacaktır.
  • Mümkün olan durumlarda STK’lara ilgili Bakanlık veya kamu şirketinde ofis ortamı sağlanacak veya diğer STK’larla aynı ofisi paylaşabilmeleri ve kira stopajından muaf olmaları sağlanacaktır.
  • STK ve ilgili Bakanlıkların birlikte ve eşgüdümlü çalışması sağlanacaktır.
  • STK’lara tespit ve ilgili yetkili kurumlara bilgi vermekle sınırlı fahri müfettişlik görevi verilecektir.
  • STK’ların çalışmaları, özellikle kamu veya uluslararası yardım alan, bağımsız akredite özel denetim firmaları tarafından kontrol edilecektir.
  • Zorunlu askeri hizmetinin STK’larda yapılması sağlanacaktır.
  • STK çalışanlarının ödediği Gelir Vergisinin asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf olacaktır.
 • Yerel medyaya (basılı, görsel, dijital) destek olmak amacıyla illerdeki kamu kuruluşları, ayrım yapmaksızın yasal yollara göre kurulan bütün yerel basına eşit oranda reklam desteği verecektir.

Herkes İçin Adil Yaşam Kalitesi

Herkesin, adil yaşam kalitesine sahip olmasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Gelir testi sonrası evi olmayan veya oturulamayacak kadar kötü durumda olanlara, aile büyüklüğüne uygun ücretsiz daire verilecektir.
 • Nakdi ve ayni yardımların verilmesi durdurulacak ve bunun yerine sadece fakirlik maaşı, eğitim ve doğum yardımları, 2 kat arttırılarak devam edecektir. Durdurulan nakdi ve ayni yardımlar yerine kendine veya ailesine yetebilecek şekilde gelir kazanması veekonomiye katkısı olması amacıyla yoksul ailelere iş kurmaları için “Gelir Getirici Proje” adıyla verilen maddi destek, 4 katına çıkarılacak, özel teşvikler verilecek ve ticari hayat hakkında eğitimler verilecektir. Bu yardımların doğru kullanılması, kontrol edilecektir.
 • Mevcut durumda uygulanan muayene ve ilaç katılım payı kaldırılacaktır ve gerçekten ihtiyacı olanlara muayene ve tedavi masraflarının ücretsiz verilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 • Anne ve / veya babası olmayan çocuklarımız ve gençlerimiz için yurtların sayısı artırılacak, bu yurtların kalitesi geliştirilecek ve bu çocuklarımıza ve gençlerimize cep harçlığı verilecektir.
 • Büyükşehirlerdeki uygun camiler, evsizlere yardım için yapılandırılacaktır. Evsiz kişiler; bu camilerdeki özel odada veya cami içinde gece kalabilecek, özel banyoda yıkanabilecek ve yemek yiyebilecektir.
 • Halkın hakkıhalka
  • Gerekli yatırımlar düşüldükten sonra kamu şirketlerinin net kârının yarısı, vatandaşa dağıtılacaktır.
  • Bütçenin fazla vermesi durumunda yatırımlar düşüldükten sonraki miktar, vatandaşa dağıtılacaktır.
  • Varlık Fonunun net kazancının bir kısmı, vatandaşlara dağıtılacaktır.
 • Şehitlerimize ve gazilerimize, özel önem verilecektir.
 • Yaşlılarımıza ve emeklilerimize özel önem verilecektir.
 • Engelli vatandaşlarımıza özel önem verilecektir.
 • Her köye sağlık ocağı yapılacak ve 1 pratisyen hekim ve sağlık lisesi mezunu 1 hemşire görevlendirilecektir.
 • Her köye yapılacak olan okul öncesi ve ilkokul sınıfları ile her çocuğun başlangıç eğitimini alması sağlanacaktır.
 • Köy okullarındaki öğretmenler ve gezici ekipler, köy halkının kişisel gelişimine katkıda bulunacaktır.
 • Ortaöğretim 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yardım kurumlarında hafta 1 yarım gün çalışması sağlanacaktır.
 • Her sene STK’lar, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri tarafından yapılan 15 sosyal sorumluluk projesine Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü verilecektir.
 • Resmi oturma veya çalışma izni olanlar haricindeki bütün göçmenler, bazı illerde kurulacak olan gerekli yaşam konforunun ve eğitim imkânın olduğu “Yaşam Köyü” içinde misafir edilecektir.
 • Gençlerimizin daha fazla sinema, tiyatro vb. sanat aktivitesine gitmesi için “Genç Kart” çıkarılacak ve bu kartla her yıl 12 gösteriye ücretsiz girebilecektir. Bu kart, gazete ve kitapların %50 indirimli alınmasını sağlayacaktır.
 • Güvenlik amaçlı resmi kişi ve kurumlar haricinde kimse silahbulundurmamalı ve taşımamalıdır. Devlet, herkesi koruyacak güçtedir. Güvenlik amaçlı resmi kişiler ve kurumlar haricinde silah taşınması yasaklanacaktır.
 • Hayvanlara eziyet için verilecek cezaların ağırlaştırılması (hapis cezası) için yasal düzenlemeler yapılacaktır. Ayrıca Anayasanın beşinci maddesine “hayvan haklarını korumak” eklenecektir.
 • Çevreye zarar için verilecek cezaların ağırlaştırılması (hapis cezası) için yasal düzenlemeler yapılacaktır.

İstihdam ve Emekçiler

Üreten Türkiye’nin, üreten emekçilerle sağlanmasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Bütün çalışanların, sendikaya üye olması sağlanarak yaklaşık %30 – 35 olan kayıt dışı istihdam da azaltılabilecektir.
 • Sendikaların, sadece “ücret” odaklı hareket etmesi yerine işverenlerle ortak gayede hareket etmesi ve üyelerinin niteliğini (OECD’de PIAAC çalışmasındaki yetkinlikler ve diğerleri) geliştirilmesi sağlanacaktır.
 • 1 Mayıs, Taksim’de kutlanacak ve Cumhurbaşkanı, Başkan Yardımcıları, Bakanlar ve kamu üst düzey yöneticileri katılacaktır. Ayrıca İşveren temsilcileri de davet edilecektir.
 • Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonu, emekçinin faydasına olacak şekilde düzenlenecektir.
 • Her çalışanın sağlıklı ve emniyetli iş ortamında çalışması amacıyla kamu ihalesine katılacak firmaların, son 5 yılda iş emniyeti cezası almaması zorunlu olacak ve şirketler, daha etkin denetlenecektir.
 • İşsizlik, %5 olmalı ve genç işsizlik düşürülmelidir. Bu amaçla hayallerimizde belirtilen uygulamalara ek olarak;
  • Küçük işletmeler üzerindeki vergi yükleri düşürülecektir.
  • İşsizlik, istihdam kampanyaları yerine gerçekten üretim ile düşürülecek.
  • Yeni mezun ve genç istihdam eden işverenlerin ve çalışanların SGK yükü azaltılacaktır.
  • Resmi oturma veya çalışma izni olanlar hariç Suriyeli göçmenlerin istihdam edilmesi engellenecektir.
  • Yıl içindeki en iyi 10 genç girişimciye ve 10 kadın girişimciye Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü verilecektir.
  • 35 yaşına kadar kişilerin kuracağı işlerden Kurumlar Vergisi, ilk 3 yıl alınmayacak ve sonraki 5 yıl %75’i alınacaktır.
  • İşsizlik ödeneği süresi, azami 3 ay olacaktır.
 • Ara eleman ihtiyacı için askerliğini yapanlara sektörlerin ihtiyacına göre ilgili eğitimler verilecektir.
 • Kamuda “taşeron” sistemi kesinlikle kaldırılacak ve çalışanlar, kadrolu olacaktır.
 • İş güvenliği, tehlikeli madde, sağlık vb. zorunlu “denetim” hizmeti alan firmalar ve denetimci firmalar arasındaki ticari ilişki kaldırılacaktır. Bunun için “Denetimci” havuzu ve makul ücretli “Fiyat Listesi” oluşturulacak ve firmalara havuzdan rastgele yönlendirme yapılacaktır. Örneğin İstanbul Avrupa yakasındaki fabrika için merkezi İstanbul Avrupa yakasında bir denetimci firma, “Denetimci Firma” havuzundan rastgele seçilecek ve denetim ücreti, bankadaki “Denetim Hesabına” yatırılacak ve denetimci, ücretini alacaktır.

KADIN ve ÇOCUK

Hayallerimizin gerçekleşmesi ve geleceğimizin çok daha iyi olması için kadınlarımızın ve çocuklarımızın, en değerli varlığımız olmasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Kadınlarımıza hak ettiği önemin ve değerin verilmesi amacıyla;
  • Kadın çalışanların şirket tarafından ödenen SKG primi, 3 yıl boyunca alınmayacaktır.
  • Kadın istihdamına destek olması için her mahalleye ücretsiz çocuk kreşi yapılacaktır.
  • Evde el işi ve ev yapımı ürünler satan kadınlar veya tekstil gibi işlerde evden taşeron iş yapan kadınların, organize çalışabilmesi amacıyla kooperatif benzeri oluşumlar oluşturulacak ve Esnaf Vergi Muafiyeti için sağlanan faydalar geliştirilecektir.
 • Çocuklar, hakları olan vatandaş statüsündedir ve çocuklar, sadece annesi ve babasının çocuğu değil, bütün toplumun çocuğu olarak kabul edilmelidir.
  • Her köyde okul öncesi eğitim sağlanacaktır.
  • Çocuk işçiliğin önlenmesi amacıyla eğitim yardımı almasına rağmen çocuklarını okula göndermeyen anne ve / veya babaya karşı yasal uygulamalar ağırlaştırılacaktır.
  • Kız çocuklarının, topluma aktif katılımı için erken yaşta evlendirilmeme, berdel edilmeme ve eğitime devam etmesi için önleyici tedbirler alınacak ve aksi davranışlar için cezalar ağırlaştırılacaktır.
  • Çocukların gelişmesine yönelik çalışan STK’lara yapılan bağışlar, vergiden muaf tutulacaktır.
  • Madde bağımlısı çocuklara ve ailelerine destek verilecek ve aileler, düzenli bilgilendirilecektir.
  • Suça itilen çocukların ve gençlerin, gelişimine ve rehabilitasyonu için her türlü çalışma yapılacak ve bunların mahkeme süreçleri, azami gizlilik içinde psikolojik olarak desteklenecektir.
 • Kadınlarımıza ve çocuklarımıza yapılacak olan her türlü şiddete ve cinsel istismara sıfır tolerans için suçlunun gerçek cezasını alması amacıyla duruşmada iyi hal veya tahrik ve töre gibi soyut durumların cezaya karar verilmesinde kullanılmaması sağlanacaktır.

KAMU İHALELERİ

Kamu ihalelerinin daha fazla şeffaf ve hiçbir olumsuz algının olmamasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Kamunun ve vatandaşların hakları korunurken ihale sürecinin uzamaması için gerekli bütün zaman kısaltıcı tedbirler alınacak ve bürokratik engeller azaltılacaktır.
 • Kamu İhale Kanunu’ndaki “Yaklaşık Maliyet” esasının “tam ve doğru maliyet” olması sağlanacak ve ihaleye teklif verenlerin tekliflerini, teknik ve mali bir fizibilitelerini detaylı sunması zorunlu olacaktır.
 • Kamu İhale Kanunu’ndaki “İstisna kapsamı” en aza indirilecek, gerçekten zaruri ve hayati ihtiyaçlar haricindeki “doğrudan temin” sistemi kaldırılacak ve yeni istisnalar, eklenmeyecektir.
 • “Aşırı düşük” teklifler, sorgulanacak ve gerekirse bağımsız kuruluşların teklifleri incelemesi sağlanacaktır.
 • Kamu İhale Kurumunun teknik ve insan kalitesi ihale konusunda uzman ve eğitimli kişilerle geliştirilecektir.
 • İhaleye katılacak her kişi veya kuruma EŞİT davranılacak ve bütün ihaleler, ilgili kurumun web sayfasından canlı yayınlanacaktır.
 • İhalelerin şartnamesi, teklifleri ve sonucu, ilgili Bakanlığın veya kurumun web sayfasında da yayınlanacaktır.
 • İhale öncesi ve sonrası, kontrollerin tam yapılması sağlanacak ve gerekirse bağımsız kuruluşlardan destek istenecektir.
 • Mal veya hizmeti alacak kamu idareleri ile bu mal veya hizmeti temin edecek olan özel sektör temsileri, ilgili taraflar bir araya gelerek, bu süreçte uygulanacak mevzuatın objektif bir şekilde daha çoğulcu ve katılımcı bir şekilde hazırlanmasını sağlanacaktır.
 • Olası şikayetlerin veya itirazların en kısa sürece cevaplanması sağlanacaktır.
 • Kamu İhale Kanunu, AB kamu ihale direktifleriyle uyumlu olacak biçimde düzenlenecektir.
 • İhaleye fesat karıştırma gibi yolsuzluk suçları yönünden hâkim ve savcılar dâhil tüm kamu görevlileri hakkında genel hükümlere göre Cumhuriyet savcıları doğrudan soruşturma başlatabilecektir.
 • Bütün kamu alımları ve ihaleler, Türk Lirası olacaktır.
 • İhalelerde “garanti gelir” uygulaması olmayacaktır.

KÜLTÜR ve SANAT

Her vatandaşın kültür ve sanata ilgi duymasını ve mümkün olan çok sayıda vatandaşın, sanatla ilgilenmesini İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Her öğrencinin bir sanat faaliyetini yapması sağlanacaktır.
 • Amatör sanat gruplarının ve amatör sanatçıların, özellikle köylerde performans sergilemesi sağlanacaktır.
 • Bütün kültür ve sanat kollarını temsil edecek şekilde kurulacak olan “Sanat Danışma Grubu”, Bakanlık çalışmaları için öneriler sunacak ve Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarının gözetimini yapacaktır.
 • Geleneksel sanatların ve zanaatlarının yaşatılması için özel akademi kurulacak ve bu çalışmaları yapan sanatçılar ve zanaatkarlar, desteklenecektir.
 • Uluslararası kültür ve sanat çalışmalarında bireysel veya takım halinde Türkiye’yi temsil eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri desteklenecektir.
  • Her öğrencinin okullara geçiş sınav puanına %5 puan ve ilk üç dereceyi alan öğrencilerin sınav puanına %15 puan eklenecektir. Ayrıca sınav sonucunda diğer öğrencilerle aynı puanı alması durumunda, başarılı öğrencilere okullara girişte öncelik verilecektir.
  • Derslerinin ve bu başarılarının, okul hayatı boyunca birlikte devam etmesi şartıyla burs verilecektir.
  • Sanatla ilgili yükseköğretim kurumlarında “Sanatçı” kontenjanında sınavsız okuması sağlanacaktır.
 • Türkiye genelinde ortaokul ve lise seviyesi öğrencileri arasında her sene düzenlenecek kompozisyon, şiir, öykü, folklor, el sanatları ve müzik yarışmalarında ilk 10’a giren öğrencilere, Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü verilecektir.
 • TRT Müzik kanalı, “TRT Sanat” kanalı olarak çalışacaktır.
  • Her sanat kolundaki bütün amatör sanatçıların çalışmaları yayınlanacaktır.
  • Türkiye’deki ve dünyadaki önemli sanatçıların tanıtılması için özel programlar yapılacaktır

Liyakat ve Çıkar İlişkisi

Kamuda çalışacak personelde liyakatin esas alınmasını ve çıkar ilişkilerinin olmamasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Kamuda çalışacak personelde mutlaka liyakat(eğitim, bilgi, tecrübe) esas alınacaktır.
 • Kamu personelinin niteliği düzenli takip edilecektir.
  • Kamu personeline İnternet üzerinden düzenli hizmet içi eğitimler verilecektir.
  • Yüksek lisans ve Doktora sahibi kamu personeline verilen maaş katkısı arttırılacaktır.
  • Kamu personeli (üst düzey hariç) ve öğretmenler, genel ve branşına yönelik 2 yılda bir sınava girecek ve yeterli puanı alamayanların kıdem ilerlemesi bir sonraki sınava kadar dondurulacaktır.
  • Hâkimlerin niteliğinin ve performansının düzenli takip edilmesi amacıyla hâkimler, 5 yılda bir sınava girecek ve yeterli puanı alamayan hâkimlerin kıdem ilerlemesi bir sonraki sınava kadar dondurulacaktır. Ayrıca hâkimlerin temyizden dönen kararları, performans kriteri olacak ve verdiği kararların %10’nundan fazlası, temyizden dönen hâkimlerin kıdem süresi dondurulacaktır.
  • Doktorlar için uygulanan “performans sistemi” kaldırılacaktır.
 • Aşağıdaki kişilerin 1. ve 2. derece akrabalarının, kamuda çalışmasına izin verilmeyecek ve bu akrabaları istihdam eden veya bu akrabalardan hizmet alan şirketlerin, kamu ihalelerine girmesi engellenecektir. Ayrıca aşağıdaki kişilerin bu akrabalarının, ekonomik ve kariyer gelişimi takip edilecek ve örneğin gerekli şartlara sahip olmadığı halde bu akrabalar, özel sektörde işe girmişse aşağıdaki kişi, görevden alınacaktır.
  • Cumhurbaşkanı ve eşi
  • Yardımcı ve eşi
  • Bakanlar ve eşleri dâhil Bakan Yardımcıları ve eşleri
  • Meclis Başkanı ve eşi dâhil millet vekilleri ve eşleri
  • Valiler ve eşleri dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve eşleri

 

Şehitlerimiz ve Gazilerimiz

Şehitlerimiz ve gazilerimiz, her şeyin üstündedir. Onlara özel önem verilmesini İSTİYORUZ. Bu amaçla mevcut yardımlara ek olarak;

 • Gazilik için yara vb. yüzde oranı aranmayacaktır.
 • Gazilerin bütün sağlık harcamaları ve tedavileri, kamu veya özel hastanelerinde ücretsiz olacaktır.
 • Şehit ailelerinin bütün sağlık harcamaları ve tedavileri, kamu veya özel hastanelerinde ücretsiz olacaktır.
 • Evi olmayan şehit ailesine ve gaziye ücretsiz daire verilecektir.
 • Şehitlerin ve gazilerin bütün çocuklarının okul öncesinden yükseköğrenime kadar eğitimleri ücretsiz olacaktır.

Spor

Her çocuğumuzun ve gencimizin, sporla ilgilenmesini ve hatta sporu yapan birey olmasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Sadece spor kulüplerinin alt yapısının geliştirilmesi için spor kulüplerine destek verilecektir. Yıl içinde en başarı altyapıya sahip spor kulüplerine Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü verilecektir.
 • Profesyonel seviyede oynan futbola yönelik saha ve tesis yapılmayacak ve bu yatırımlar yerine amatör futbol ve diğer olimpik spor dalları için tesis yapılacaktır.
 • Olimpik branşlara yönelik sporcu geliştirilmesi amacıyla Türkiye genelinde çok kapsamlı saha taraması yapılacak ve aday öğrencilerin, Spor Lisesinde okuması sağlanacaktır.
 • Profesyonel branşlarda Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında bireysel veya takım halinde ilk üç dereceye giren sporculara verilecek ödül, en fazla 6 en yüksek devlet memuru maaşını geçmemelidir.
 • Olimpik spor branşlarında ve satrançta takım veya bireysel bazda milli olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri desteklenecektir.
  • Her öğrencinin okula geçiş sınav puanına %5 puan ve ilk üç dereceyi alan öğrencilerin sınav puanına %15 puan eklenecektir. Ayrıca sınav sonucunda diğer öğrencilerle aynı puanı alması durumunda, başarılı öğrencilere okullara girişte öncelik verilecektir.
  • Derslerinin ve bu başarılarının, okul hayatı boyunca birlikte devam etmesi şartıyla burs verilecektir.
  • Sporla ilgili yükseköğretim kurumlarında “Sporcu” kontenjanında sınavsız okuması sağlanacaktır.
 • Her mahalleye küçük açık spor sahaları (basketbol, futbol vb.) yapılacak ve unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarının (kuka, dokuz taş vb.) oynanması sağlanacaktır.
 • Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan olimpik spor branşlarındaki yarışmalarda ilk 10’e giren öğrencilere, Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü verilecektir.

Tarım ve Hayvancılık

Türkiye’nin kendi kendine yetebilen, tarım ve hayvancılık ürünlerini ithal etmeyen ve daha fazla “tarım ve hayvancılık” ülkesi olmasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Coğrafi işaretli ürünlerin gelişimi sağlanacaktır.
 • Organik, hayvansal ürünler ve yeşil sebze, meyve talebini karşılayacak şekilde üretim desteklenecektir.
 • Sadece tarım ve hayvancılık odaklı üniversite kurulacaktır.
 • Köylerin ve küçük tarım ve hayvan işletmelerini desteklemek amacıyla;
  • Özel sektörün yatırım yapmadığı bölgelere her 15 köy için soğuk hava deposu kurulacaktır.
  • Her 15 köyün esas gelir kaynağına uygun yeni mezun 1 mühendis (ziraat veya orman veya veteriner veya su ürünleri) görevlendirilecektir.
  • Tarım ve hayvan üreticileri için örgütleşme ve kooperatifleşme teşvik edilecek ve kooperatiflere ve kooperatif üyelerine özel destekler verilecektir. Tire Süt Kooperatifi örnek model alınacaktır.
  • Tarım ve hayvancılıkla ilgili makinelerinin, ortak kullanımı özendirilecektir
  • Kullanılmayan tarıma ve hayvancılığa uygun araziler, köylere veya küçük tarım ve hayvan işletmelerine verilecektir. Bu çalışma, göreve geldikten sonra en geç bir sene sonunda uygulanacaktır.
  • Elektriğin maliyeti azaltılacaktır. Bunun için kırsal elektrikteki enerji fonu (%1) ve TRT payı (%2) kaldırılacak ve %18 olan KDV oranı, %8’e çekilecektir. Ayrıca elektrik kesintilerine karşı jeneratör ve mazot desteği verilecektir.
  • Küçük tarım işletmeleri için gübre desteği (ÖTV ve / veya KDV’nin azaltılması) sağlanacaktır.
  • Küçük tarım işletmelerinin pazara direkt ulaşabilmesi için navlun desteği verilecek veya kooperatifleşerek “lojistik” altyapı kurmaları sağlanacaktır.
  • Küçük hayvan işletmeleri için yem desteği (ÖTV ve / veya KDV’nin azaltılması) sağlanacaktır.
  • Hayvan yeminde uygulanan %8 KDV, %1’e çekilecektir
  • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan küçük ve bireysel işletmelerin kullandığı yakıt için ÖTV sıfırlanacaktır.
  • Tarımsal ilaçlar, tarım makinaları, traktörler ve tohumlarda uygulanan %8 KDV, %1’e çekilecektir.
  • Tarım ve hayvancılık için kullanılan diğer malzemelerin KDV’si düşürülecektir.
  • Hayvancılık için mera ve çayırlar ıslah edilecek ve geliştirilecektir. Meralık ve çayırlık alanların genişletilmesi ve düşen ot kalitesi ve verimin arttırılması amacıyla İlçe Tarım Müdürlükleri, meraların ve çayırların düzenli sürülmesini, ekilmesini ve doğru şekilde gübrelenmesini sağlayacaktır. Meraların kiralanması yerine “ıslah etme karşılığında” ücretsiz verilebilme alternatifi değerlendirilecektir. Kiralayanlar, köyden farklı kişilerse köy halkının da bu alandan yararlanması sağlanacaktır.
  • Tarım ve Hayvancılık Meslek Liseleri, nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek ve bu okullardan mezun olan üreticilere özel teşvikler verilecektir.
  • Üretici sertifikası oluşturulacaktır. Bu sertifikada belirtilen ürünler haricinde üretim yapılması istenirse üretici, yeni ürünün üretimi için yeterli bilgiye sahip olması sağlanacaktır. Bu eğitimi almayan üreticiler, yeni ürünü üretemeyecektir.
 • Tarım üretimi öncesi toprak tahlili zorunlu olacaktır.
 • Üretimden müşteriye kadar olan tedarik zinciri geliştirilerek, ürünlerin sağlam ve uygun maliyetle tüketime sunulması sağlanacak ve bütün zincir boyunca daha etkin ve etkili denetim yapılacaktır.
 • Hollanda örneği gibi gıda vadisi uygulaması ve önemli tarım ürünleri için “tarım havzası” uygulaması yapılacaktır. Örneğin ceviz üretimi için en uygun bölge seçilecek ve cevize yönelik yapılandırılacaktır.
 • Tohumda dışa bağımlılık azaltılması için %100 yerli tohum üretimi desteklenecektir.
 • Yüzey sulama yerine damlama sulama teşvik edilecektir.
 • Toprak Mahsulleri Ofisi’nin daha etkin ve etkili çalışması sağlanacaktır.
 • Fiskobirlik ve Tariş gibi özerkleştirilen kurumların, daha etkin ve etkili çalışması sağlanacaktır.
 • Kayıt dışılığın önlenebilmesi için ürünlerin hallerden geçtikten sonra pazarlanması sağlanacaktır.
 • En son 2001 yılında yapılan toprak (tarım, orman, mera, şehirleşme alanları vb.) sayımı yapılacak ve toprak envanteri hazırlanacaktır. Bununla birlikte arazi ve ürün planlaması yapılacaktır.
 • Hayvan (cins, miktar, yaş vb.) sayımı yapılacak ve envanteri hazırlanacaktır.
 • Tarım üretimine yönelik doğru istatistiki verilerin olması sağlanacaktır.
 • Hububat ve kuru bakliyat için kurulu olan “lisanslı depoculuk”, farklı tarım ürünleri için geliştirilecektir.
 • Ürün İhtisas Borsaları ve Vadeli İşlem Borsaları geliştirilecektir.
 • Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi “…yüzde 5” olarak değiştirilecektir.
 • Ürün taban puanları, makul kâr konularak 12 ay önceden açıklanacaktır.
 • Tarım ve Hayvancılık Bankası kurularak, tarım ve hayvancılık kooperatiflerinin uygun finans kaynaklarına kavuşması sağlanacaktır.

Trafik Hayattır

Trafiğin, artık canlar almaması için mutlak trafik güvenliği İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin aşırı hız yapmasını engellemek amacıyla bu araçların hız limiti, fabrika çıkışında azami 50 km/saat olacak şekilde sınırlanacaktır. Çalışmakta olan araçların da en geç 6 ay içinde bunu yaptırması zorunlu olacaktır.
 • Yük ve insan taşıyan ticari araçların hız limiti, fabrika çıkışında azami 100 km/saat olacak şekilde sınırlanacaktır. Çalışmakta olan araçların da en geç 6 ay içinde bunu yaptırması zorunlu olacaktır.
 • Bütün ticari araç şoförlerinin defansif sürüş eğitimini alması zorunlu olacaktır.
 • Trafik dersi ile çocuklarımıza, trafik kültürü verilecek ve onların aile içinde trafik elçisi olması sağlanacaktır.
 • Bütün ticari araç sürücülerinin ve araçların sahip olması gereken belgeler, araç içinde herkes tarafından görülebilecek şekilde duracaktır.
 • En çok kaza olan ve riskli noktalara yaklaşanlara “trafik kazası nedeniyle 100 kişinin yaralandığı veya öldüğü yere 5 kilometre kaldı” vb. yazılı çok büyük uyarı levhası konulacaktır.
 • Gerçekten zorunlu haller (acil sağlık ve araç bozulma) dışında emniyet şeridini kullanan sürücülerin ehliyetine 3 ay el konulacaktır.

Verginin Yük Olmaması

Verginin, vatandaş ve ticaret için yük olmamasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Vergi ile ilgili kolaylaştırıcı çalışmalar yapılırken daha etkin ve etkili kontrol sağlanacaktır.
  • Sadece eğitim, sosyal devlet, sağlık, milli güvenlik, adalet, denetim ve dışişleri gibi esas görevlerin yapılmasına yetecek kadar vergi toplanacak ve vatandaşa veya şirketlere gereksiz yük veya sorumluluk veya işlem zorluğu getiren vergiler vb. (örneğin döviz mevduat vergisi, özel iletişim vergisi) kaldırılacaktır.
  • Sadeleştirme yapılarak çok çeşitli vergi vb. (11 resim, 20 katılım, 22 harç, 46 ceza, 211 vergi) azaltılacaktır.
  • Mükelleflerin vergi ödemekten kaçınmaları önlenirken vergi öderken zorlanmamaları sağlanacaktır.
  • Verginin yük olmaması ve adil olması için gerekli düzenlemeler yapılmasına rağmen vergi ödemekten kaçınanlara karşı her türlü cezai durum arttırılarak kesinlikle uygulanacaktır.
  • Vergi tahsilatının artması (2007’de %91 ve 2016’da %81) için vergi kaçıranların “hapis yatmasını” sağlayacak şekilde, “iyi hal” gibi objektif olmayan unsurlar engellenerek, cezalar ağırlaştırılacak ve zaman aşımı süresi arttırılacaktır. Ayrıca %1,96 (2016) olan vergi inceleme oranını %10’a çekebilmek için Vergi Denetleme Kurumunun teknik ve insan kalitesi iyileştirilecek ve geliştirilecektir.
  • Küçük esnafların ve küçük işletmelerin (1-10 kişi istihdam) vergi yükü azaltılacaktır.
  • Düşük gelirli çalışanların sosyal güvenlik katkı payları ve bordro vergileri azaltılarak onların iş gücünde kalması sağlanacak ve becerilerini arttırmaya teşvik edilerek şirketler için daha cazip hale getirilecektir.
  • Gelir Vergisi, geliri az olandan az ve geliri, çok olandan daha çok alınacak şekilde düzenlenecektir. Örneğin 2017 için tespit edilen 13.000 TL, 20.000 TL’ye çekilecek ve vergi dilimlerinin TL aralığı, mevcut duruma göre %15 daha geniş tutulacak.
  • Mevcut istisna ve muafiyetler azaltılacak ve belli bir süreçte yok edilecektir.
  • Vergisini düzenli tam ve zamanında ödeyenlere sağlanan indirim oranı iki katına çıkarılacaktır.
  • Vergi Notu uygulaması ile notu yüksek olanlara kolaylıklar tanınacak ve düşük olanlar ise sıkı takip edilecektir.
  • Vergi tahsilatında oranların, %45–50 “direkt” ve %55–50 “dolaylı” vergilerden oluşması sağlanacaktır.
  • Kayıt dışı ekonominin GSYH’ye oranı, %25-26 civarında olup bu, %15-20 arasına çekilmelidir. Kayıt dışı ekonominin oluşmasına yol açan unsurlar (vergi ve sosyal güvenlik katkı payının ağırlığı, mevzuatın karmaşıklığı, parasal muamelelerinin banka yerine nakit gerçekleştirilmesi vb.) iyileştirilecektir.
  • Bir kereye mahsus olmaküzere borç miktarına göre 5 yıla kadar ödeme kolaylığı sağlanacaktır. Bu bir vergi affı değildir. Esas miktar ve varsa cezalar, kesinlikle affedilmeyecektir. Ödeme planı sonrası (ödemelerin bitmesi beklenmeden) hem bu kolaylığa rağmen ödeyenler hem de güncel vergisini ödemeyen şirketlere uygulanan cezalar, “hapis yatmasını” sağlayacak şekilde uygulanacaktır.
  • Mükellef ve mali müşavirin (YMM veya SMMM) ödeme konusunda karşı karşıya gelmemesi için mali müşavirlik ücreti, devlet tarafından ödenecek ve bu ücret, mükelleften alacaktır. Ayrıca bir mükellefin, sürekli aynı mali müşavirle çalışmaması için 5 yılda bir rotasyon yapılacaktır.
 • Kurumlar Vergisi
  • %15 olacak ve alınmayan %5’in, şirketin AR-GE ve çevre çalışmalarına aktarılması zorunlu olacaktır.
  • 35 yaşına kadar kişilerin kuracağı ilk işinden, ilk 3 yıl alınmayacak ve sonraki 5 yıl %75’i alınacaktır.
  • Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi veya MYO’dan mezun olduktan sonra 3 sene içinde kendi işini kuracak gençlerin kuracağı işlerden, ilk 5 yıl alınmayacak ve sonraki 5 yıl %75’i alınacaktır.
 • Asgari ücretten Gelir Vergisi ve Damga Vergisi, alınmayacaktır.
 • Aşağıdaki maddeler için ÖTV ve KDV düzenlemesi yapılacaktır.
  • Temel gıda ve tüketim eşyaları için ÖTV sıfırlanacak.
  • Yük amaçlı ticari araçların kullandığı yakıt için ÖTV sıfırlanacak.
  • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan küçük ve bireysel işletmelerin kullandığı yakıt için ÖTV sıfırlanacak.
  • Küçük tarım işletmeleri için gübre desteği (ÖTV ve / veya KDV’nin azaltılması) sağlanacaktır.
  • Küçük hayvan işletmeleri için yem desteği (ÖTV ve / veya KDV’nin azaltılması) sağlanacaktır.
  • Hayvan yeminde uygulanan %8 KDV, %1’e çekilecektir
  • Tarımsal ilaçlar, tarım makineleri, traktörler ve tohumlarda uygulanan %8 KDV, %1’e çekilecektir
  • Gerçekten lüks olan malların ve zararlı maddelerin (sigara, içki), ÖTV’si arttırılacaktır.
  • Dijital ve klasik basılı yayınlar (kitap, gazete, dergi vb.) için KDV, %1 olacaktır.
  • Özel eğitim kurumlarının ücretleri için KDV, %1 olacaktır.
  • Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri için KDV, %1 olacaktır.
  • İnsan sağlığı için gerekli maddeler ve bunların yapımında kullanılan maddeler için KDV, %1 olacaktır.
  • Yetim, yaşlı, sakat ve düşkünler için sunulan bakım hizmetleri için KDV, %1 olacaktır.
  • Perakende temel gıda (işlenmiş hariç et, süt ürünleri, su ürünleri, sebze, meyve) için KDV, %1 olacaktır.
  • Mobilya ve Beyaz Eşya için KDV, %8 olacaktır.
  • Şeker, şişmanlık vb. hastalıklara yol açan yiyeceklerin ve içeceklerin ve bunların yapımında kullanılan maddeler için KDV, %18’e yükseltilecektir.
  • Ayrıca özellikle internete erişimi sağlayan cep telefonu, bilgisayar, tablet vb. teknolojik ürünlerdeki ve elektrik üzerindeki TRT payı kaldırılacaktır.
 • ÖTV ve KDV düzenlemesini suiistimal eden ve fiyatı düşürmeyen firmalara ceza uygulaması yapılacaktır.
 • Alınan verginin nereye harcandığına dair her vatandaşa, her yıl düzenli olarak bilgi notu gönderilecektir.

Yaşlılarımız ve Emeklilerimiz

Yaşlılarımıza ve emeklilerimize özel önem verilmesini İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • 65 Yaş aylığı 3 kat arttırılacaktır.
 • 65 Yaş için verilen gıda yardımı 2 kat, arttırılacaktır.
 • Emekli maaşı, 2 kat artırılacaktır.
 • “Emekli Grubu” kurularak emeklilerimizin uzmanlıklarına göre topluma katkısının devam etmesi sağlanacaktır. Örneğin öğretmenler, köy halkının gelişimine katkıda bulunacaktır.
 • Her ilde yeterli sayıda “ikinci bahar evi” yapılarak rahat ortamda yaşamaları sağlanacaktır.
 • Yaşlılarına bakan ailelere yaşlı bakım desteği verilecektir.

Yolsuzlukla Mücadele

Türkiye’de yolsuzluk olmamasını İSTİYORUZ. Bu amaçla;

 • Kamu ve belediye ile olan işleri kolaylaştırmak veya kısa sürede bitirmek için resmi bedel haricinde yardım veya bağış vb. ad altında kişilerden veya kurumlardan direkt veya dernek vb. kuruluş vasıtasıyla bir şey istenmesi durumunda bu tür talebe maruz kalan kişi veya kurum, Cumhurbaşkanı ve 2. Yardımcıya direkt ulaşabilecektir. Ayrıca, haksız taleplere yol açan bütün olumsuzluklar (süreçlerdeki uzamalar, bürokrasi vb.) düzeltilecektir.
 • “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu” kapsamında
  • Cumhurbaşkanı dâhil 1. Yardımcı, Bakanlar, bütün kamu çalışanları ve Milletvekilleri ve onların 1. ve 2. derece akrabalarının mal varlıkları, her yıl karşılaştırmalı denetlenecek ve halkın erişimine açık olacaktır.
  • Bu kişilerin malvarlığı beyanlarının Sayıştay veya Maliye tarafından teyit edilmesi ve çalıştığı kurumunun web sayfasında yayınlanması sağlanacaktır.
  • Ayrıca ulusal veya yerel radyo ve TV sahipleri ve yöneticileri ve siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe başkanlıklarındaki yöneticileri de kanun kapsamına alınacaktır.
 • Kamu görevlilerinin işledikleri suçlar hakkında soruşturma açılması ile ilgili izin sistemi kaldırılacaktır.
 • Rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma gibi yolsuzluk suçları yönünden hâkim ve savcılar dâhil tüm kamu görevlileri hakkında genel hükümlere göre Cumhuriyet savcıları doğrudan soruşturma başlatabilecektir.
 • Yolsuzluk suçları yönünden yasama dokunulmazlığı kaldırılacaktır.
 • İhaleye fesat karıştırma suçunun yaptırımı, suçtan beklenen hukuki yararla orantılı olarak düzenlenecektir.
 • Devlet Sırları Kanunu, hemen çıkartılarak devlet sırrı ve ticari sır kavramları geniş yorumlara kapalı olacak bir biçimde açıkça tanımlanacaktır.
 • Kamuda azami saydamlığın sağlanması, iş ve işlemlerin basitleştirilmesi, özellikle ruhsat, imar vb. işlem süreçlerinde saydamlık ve hesap verebilirliğin artırılması amacıyla Genel İdari Usul Kanunu çıkarılacaktır.
 • Siyasi partilerin finansmanının şeffaf hale getirilmesi ve denetimi için düzenlemeler yapılacaktır. Ayrıca siyasi partilerin ayrıntılı bilançoları, düzenli aralıklarla İnternet sitesinde yayınlanacaktır.
 • Siyasi partilerin ve adayların seçim bütçeleri, ayni veya nakdi gelir kaynakları ve harcamalarının ayrıntılı biçimde kayıt altına alması, denetlenmesi ve denetim raporlarının zamanında açıklanması sağlanacaktır.
 • Siyasi partilerle ilişkili ya da onların denetiminde olan kuruluşların hesaplarının da parti hesaplarıyla birlikte incelenerek, üçüncü kişilerin kayıt dışı bağış, katkı ve yardımları denetim altına alınacaktır.
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulunun bağımsızlığı (mevcut durumda Başbakanlığa bağlı ve Bakanlar Kurulu atar) ve özerkliği sağlanarak uygulama alanı; Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri, Bakanlar, TSK, yargı ve üniversiteler dahil bütün kamuyu kapsayacak, kayırmacılık fiilleri etiğe aykırı davranış olarak sayılacak ve etiğe aykırı davranışlarla ilgili etkin yaptırım sağlanacaktır. Kurulun tüzel kişiliği kurularak taşra teşkilâtı oluşturulacaktır.
 • Çıkar çatışmasını engellemek ve denetlemek için gerekli yasal düzenleme sağlanacaktır.
 • Teftiş Kurulunun bağımsız çalışması sağlanacak ve bu kurul, yolsuzluk soruşturmalarına emir, izin ve onaya gerek olmaksızın resmen başlayabilecektir.
 • Sayıştay’ın denetleme raporlarını kamuoyuna açıklaması sağlanacaktır.
 • Denetim ve yolsuzlukla mücadelede görev alan resmî kurumlar arasında etkin koordinasyon için kurumlar arasında elektronik veri akışı vasıtasıyla güçlendirilecek; tüm verilerin ve raporların toplandığı havuz bilgi sistemi oluşturulacak ve bu sistem kişisel bilgilere saygı gösterecek şekilde topluma açık olacaktır.
 • Yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenerek ve gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Denetim birimlerinin teknik ve insan kalitesi güçlendirilecektir.
 • Düzenli aralıklarla yolsuzluk algılama anketi yaptırılacaktır.
 • TV kanallarının en çok izlenen saatlerinde yolsuzluk ve dürüstlük ile ilgili kamu spotlarının yayınlanması ve medya organlarının yolsuzlukla mücadeledeki rollerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.
 • Yolsuzluk suçlarının belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla güvenilir idari veriler için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve KOM Daire Başkanlığı tarafından sağlanan verilerin kapsamı genişletilerek TÜİK ile birlikte analiz edilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır.

HAYALLERİMİZ İÇİN KAYNAKLAR

Hayallerimizi gerçekleştirmek için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulmadan sadece kaynakların doğru yönetimi ve israfın önlenmesi ile yeterli kaynaklar sağlanabilecektir. Bu amaçla;

 • “Tasarruf Edilmesi ve İsrafın Önlenmesi” kısmında belirtilen çalışmalar, muhakkak yapılacaktır.
 • Güvenlik ve istihbarat kurumları haricinde bütün gizli ödenekler, kaldırılacaktır ve bu kurumların gizli harcamaları, her üyesi güvenlik kontrolünden geçen Sayıştay özel ekibi ve Cumhurbaşkanı veya Devlet Denetleme Kurumu tarafından kontrol edilecektir.
 • Daha fazla üreten Türkiye, doğal olarak daha fazla sağlıklı ve sürdürülebilir gelir elde edecektir.
 • Bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının bütçesindeki “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara transfer” kalemi kaldırılacak ** 2017 Bütçesinde 280 Milyar TL olan “Cari Transfer” kaleminin %45’i (2016 bütçesi oranı) “Sosyal Yardım Kuruluşlarına Transfer” kalemidir.
 • KDV ve ÖTV oranının düşürülmesi ile özellikle akaryakıt ve tekel ürünlerinin kaçakçılığı engellenerek, bunların tüketimi ile daha fazla vergi geliri elde edilecektir.
 • KDV ve ÖTV oranının düşürülmesi ile fiyatların düşmesi ve tüketimin canlanması sonrası şirketlerden alınacak Kurumlar Vergisi miktarı artacaktır.
 • Vergi yükünün azaltılması ve vergilerin sadeleştirilmesi sonucunda vergi gelirlerinin daha düzenli ve tam toplanması sağlanacaktır.
 • İlave kaynak gerekirse bunun sebepleri, çok net anlatılacak ve kontrolü sağlanacaktır. Örneğin Eğitim Vergisi ile toplanan para, sadece eğitim (maaş, tesis, ekipman, teknoloji) için harcanacak ve bu harcamanın kontrolü; Sayıştay, Eğitim Sendikaları ve gerekli yetkinliklere sahip T.C. Kimlik numarasına göre rastgele seçilen üniversite mezunu 5 vatandaşın da bulunduğu grup tarafından yapılacaktır.

HEDEFLERİMİZ

Hepsi görev süresi sonunda gerçekleşmek üzere Türkiye’nin geleceği için hedeflerimiz;

 • Türkiye, 2030 yılında PISA ortalamasını yakalamalı ve 2036 yılında ilk 15 ülkeden biri olmalıdır.
 • Ortaöğretim (lise) seviyesinde kız ve erkek öğrencilerin net okullaşma oranı, en az %90 olmalıdır.
 • Yükseköğretim seviyesinde kız ve öğrencilerin net okullaşma oranı, en az %50 olmalıdır.
 • Bütün köylere yapılacak olan okul öncesi ve ilkokul sınıfları, bitirilmiş olmalıdır.
 • Öğrenci yurtları bitirilecektir.
 • İlkokul öğrencileri için taşımalı eğitim sonlandırılacak ve mümkünse ortaokul öğrencileri için yapılacaktır.
 • Tam zamanlı eğitim için gerekli olan bütün okullar bitirilmelidir.
 • İşsizlik, %5 olmalı ve genç işsizlik düşürülmelidir.
 • Her köye sağlık ocağı yapılacaktır.
 • Kayıt dışı ekonominin GSYH’ye oranı, %25-26 civarında olup bu, %15-20 arasına çekilecektir.
 • Ülkelerin güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir enerji sunabilme durumunu gösteren “Global Energy Architecture Performance Index Report, 2017” sıralamasında 127 ülke arasında 41. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 20 ülke arasına girmelidir.
 • Ülkelerin emisyon trendleri ve düzeyleri, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve kullanımı, enerji verimliliği ve iklim politikalarını gösteren “Climate Change Performance Index, 2015” sıralamasında 61 ülke arasında 51. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 20 ülke arasına girmelidir.
 • “Karbon nötr” için 2050 yılında %50 azaltılması ve 2080 yılında karbon nötr olmalıdır.
 • 2035 yılına kadar elektriğin en az %50’sinin rüzgâr ve güneş vasıtasıyla üretilmelidir.
 • Ülkelerin teminat ve iflas kanunlarının borç veren ve borç alanların haklarını koruma derecesini gösteren “Strength of Legal Rights Index, 2016” sıralamasında 190 ülke arasında 3 puanla 141. Sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 25 ülke arasına girmelidir. * 0=zayıf ve 12=çok güçlü*
 • Ülkelerin “temel hak ve özgürlükler”, “açık ve şeffaf devlet”, “düzen ve emniyet”, “resmî kurumlarda yolsuzluğun olmaması”, “adil ve doğru yargılanma ve cezai adalet”, “sivil adalet”, “yasaların uygulanabilmesi” ve “devlet güçleri üzerindeki kontroller” gibi kriterlerin uygulanması gösteren “WJP Rule of Law Index 2016” sıralamasında 113 ülke arasında 99. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 30 ülke arasına girmelidir.
 • Ülkelerin “yasal düzenlemelerin ve verilerin anlaşılır olması ve yayınlanması”, “sivil katılım”, “bilgiye ulaşabilme” ve “şikâyet edebilme”, açık ve şeffaf devlet olma durumunu “WJP Open Government Index 2015” sıralamasında 102 ülke arasında 82. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 30 ülke arasına girmelidir.
 • Ülkelerin; ulaşılabilirlik, fiyat ve gıda güvenliği durumunu gösteren “Global Food Security Index (GFS), 2016” sıralamasında 113 ülke arasında 45. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 20 ülke arasına girmelidir.
 • Ülkelerin teknolojiye hazır olma ve kullanma durumunu gösteren “Networked Readiness Index (NRI), 2016” sıralamasında 139 ülke arasında 48. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 20 ülke arasına girmelidir.
 • Ülkelerin kamu hizmetlerini sunarken bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma konusundaki isteğini ve kapasitesini gösteren “E-Government Development Index, 2016” sıralamasında 193 ülke arasında 68. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 25 ülke arasına girmelidir.
 • Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü verileri esas alınarak Türkiye; dijital iletişim, bilgisayar teknolojisi, elektrikli makine ve parçaları, enerji ve tıp teknolojisinde patent geliştiren ve elektronik, bilgisayar ve teknolojik ürünler kapsamında önemli markası olan ilk 10 ülke arasına girmelidir.
 • Ülkelerin vatandaşlarına bilgi paylaşımı olanakları (e-bilgi), paydaşlar ile karşılıklı etkileşim (e-danışma) ve karar alma süreçlerine entegrasyon (e-katılım) “E-Participation Index, 2016” sıralamasında 193 ülke arasında 60. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 25 ülke arasına girmelidir.
 • CDS, 100’ün altında olmalıdır
 • Ülkelerin rekabet gücünü gösteren “Global Competitivenes Index, 2016-2017” sıralamasında 138 ülke arasında 55. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 25 ülke arasına girmelidir.
 • Ülkelerin ticareti kolaylaştırma ve etkinleştirebilme durumunu gösteren “Enabling Trade Index, 2016” sıralamasında 136 ülke arasında 59. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 25 ülke arasına girmelidir.
 • Ülkelerin iş yapabilme kolaylığını gösteren “Doing Business, 2017” sıralamasında 190 ülke arasında 69. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 25 ülke arasına girmelidir.
 • Ülkelerin lojistik gücünü ve altyapı durumunu gösteren “Logistics Performace Index-2016” sıralamasında 160 ülke ara sında 34. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 20 ülke arasına girmelidir.
 • 34 ülkenin 16-65 yaş arası çalışan nüfusun becerileri (sözel, sayısal, problem çözme) durumunu gösteren OECD- International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), 2016 çalışmasına göre Türkiye, “sözel yetkinlik”, “sayısal yetkinlik” ve “problem çözme yetkinliği” için ilk 15 ülke arasına girmelidir.
 • Ülkelerin kadın ve erkek cinsiyet ayrımcılığını ve cinsiyet eşitsizliğini gösteren “Global Gender Gap, 2016” sıralamasında 144 ülke arasında 130. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 25 ülke arasına girmelidir.
 • Ülkelerin seyahat ve turizm rekabet gücünü gösteren “Travel & Tourism Competitiveness Index, 2017” sıralamasında 136 ülke arasında 44. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 20 ülke arasına girmelidir.
 • OECD- International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), 2016 “yetkinlik” çalışmasına göre Türkiye, “sözel yetkinlik”, “sayısal yetkinlik” ve “problem çözme yetkinliği” için ilk 15 ülke arasına girmeli
 • Ülkelerin insana yakışır yaşam standardı, bilgiye erişim ve sağlıklı yaşam gibi insani gelişim durumunu gösteren “İnsani Gelişim Endeks (Human Development Index), 2016” sıralamasında 188 ülke arasında 71. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 25 ülke arasına girmelidir.
 • Ülkelerin insan kaynağını ve yetenekleri geliştirme durumunu gösteren “Human Capital Report, 2016” sıralamasında 130 ülke arasında 73. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 25 ülke arasına girmelidir.
 • Toplumda sadece belirli kesimlerin değil, yoksullar başta olmak üzere toplumdaki herkesin faydalanacağı tarzda ekonomik büyümeyi gösteren “Inclusive Growth and Development, 2017” sıralamasında 39 gelişmekte olan ülke arasında 20. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 10 ülke arasına girmelidir.
 • Ülkelerin herkese eğitim sağlayabilme durumunu gösteren “Education for All Development Index (EFA), 2015” sıralamasında 92 arasında 53. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 25 ülke arasına girmelidir.
 • Ülkelerdeki yolsuzluk algısını gösteren “Corruption Perception Index, 2016” sıralamasında 176 ülke arasında 75. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 25 ülke arasına girmelidir (daha az yolsuzluk algısı).
 • Ülkelerin halkın bütçe bilgilerine ve uygulamalarına erişimini gösteren “Open Budget Index, 2015” sıralamasında 100 ülke arasında 44. sıradaki Türkiye, 2030 yılında ilk 20 ülke arasına girmelidir.
 • OECD’nin “Gelir Dengesizliği-2014” çalışmasına göre 36 ülke arasında en kötü 33 ülke olan Türkiye, 2030 yılında ilk 10 ülke arasına girmelidir.