Tarım ve Hayvancılık

Türkiye’nin ithal etmeyen ve %100 “tarım ve hayvancılık” ülkesi olmasını İSTİYORUZ.

 • Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi “…% 5” olacak ve mutlaka her sene ödenecektir.
 • Coğrafi işaretli ürünlerin gelişimi sağlanacaktır.
 • Organik, hayvansal ürünler ve yeşil sebze, meyve talebini karşılayacak şekilde üretim desteklenecektir.
 • Sadece tarım ve hayvancılık odaklı üniversite kurulacaktır.
 • Köylerin ve küçük tarım ve hayvan işletmelerini desteklemek amacıyla
  • Gerekli ürünlere yönelik her 10 köy için soğuk hava deposu kurulacaktır.
  • Her 10 köyün esas gelir kaynağına uygun yeni mezun 1 mühendis (ziraat, orman, veteriner, su ürünleri) ücretsiz görevlendirilecektir.
  • Gübre ve yem desteği verilecektir
  • Kullanılmayan tarıma ve hayvancılığa uygun araziler, göreve geldikten sonra en geç bir sene sonunda verilecektir.
  • Yurt içi taşımalar için navlun desteği verilecektir.
  • Kooperatifleşerek “lojistik” yapı kurmaları sağlanacaktır.
  • Tire Süt Kooperatifi örnek model alınarak tarım ve hayvan üreticileri için kooperatifleşme teşvik edilecek ve özel destekler verilecektir.
  • Elektriğin maliyeti azaltılacaktır.
  • Elektrik kesintilerine karşı jeneratör ve mazot desteği verilecektir
  • Kullanılan ekipman, ilaç, yem, tohum, gübre için KDV ve ÖTV düşürülecektir.
 • Mera ve çayırlar
  • Hayvancılık için mera ve çayırlar ıslah edilecek ve geliştirilecektir.
  • Meralık ve çayırlık alanların genişletilmesi ve düşen ot kalitesi ve verimin arttırılması amacıyla meraların ve çayırların düzenli sürülmesi, ekilmesi ve doğru şekilde gübrelenmesi sağlanacaktır.
  • Meraların kiralanması yerine “ıslah etme karşılığında” ücretsiz verilebilme alternatifi değerlendirilecektir.
  • Kiralayanlar, köyden farklı kişilerse köy halkının da bu alandan yararlanması sağlanacaktır.
 • Tarım ve Hayvancılık Meslek Liseleri, nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek ve bu okullardan mezun olan üreticilere özel teşvikler verilecektir.
 • Üretici sertifikası oluşturulacaktır.
  • Bu sertifikada belirtilen ürünler haricinde üretim yapılması istenirse üretici, yeni ürünün üretimi için yeterli bilgiye sahip olması sağlanacaktır.
  • Bu eğitimi almayan üreticiler, yeni ürünü üretemeyecektir.
 • Tarım üretimi öncesi toprak tahlili zorunlu olacaktır.
 • Üretimden müşteriye kadar olan tedarik zinciri geliştirilerek, ürünlerin sağlam ve uygun maliyetle tüketime sunulması sağlanacak ve bütün zincir boyunca daha etkin ve etkili denetim yapılacaktır.
 • Hollanda örneği gibi gıda vadisi uygulaması ve önemli tarım ürünleri için “tarım havzası” uygulaması yapılacaktır. Örneğin ceviz üretimi için en uygun bölge seçilecek ve cevize yönelik yapılandırılacaktır.
 • Dışa bağımlılığın azaltılması için %100 yerli tohum üretimi desteklenecektir.
 • Yüzey sulama yerine damlama sulama teşvik edilecektir.
 • TMO, Fiskobirlik ve Tariş gibi kurumların, daha etkin ve etkili olması sağlanacaktır.
 • Kayıt dışılığa karşı ürünlerin, hallerden geçtikten sonra satışı sağlanacaktır.
 • En son 2001 yılında yapılan toprak (tarım, orman, mera vb.) sayımı yapılarak toprak envanteri hazırlanacaktır ve arazi ve ürün planlaması yapılacaktır.
 • Hayvan (cins, miktar, yaş vb.) sayımı yapılacak ve envanteri hazırlanacaktır.
 • Tarım üretimine yönelik doğru istatistiki verilerin olması sağlanacaktır.
 • Lisanslı Depoculuk, farklı tarım ürünleri için geliştirilecektir.
 • Ürün İhtisas Borsaları ve Vadeli İşlem Borsaları geliştirilecektir.
 • Ürün taban puanları, makul kâr konularak 12 ay önceden açıklanacaktır.
 • Dikey tarımın yapılacağı “Kentsel Tarım” bölgeleri, kurulacaktır.