Tabiat

Türkiye’nin tabiatına ve tabiatındaki her canlıya önem verilmesini İSTİYORUZ.

 • Anayasanın 5’inci maddesine “çevreyi” ve “hayvanları korumak” eklenecektir ve her ikisine verilen cezaların ağırlaştırılması (hapis) için yasal düzenlemeler yapılacaktır.
 • Büyüme hedefi, insan ve çevre kriterlerine göre planlanacak ve kamu yatırımının, sadece ekonomiye etkisi değil tabiata ve insana etkileri de hesaplanacaktır.
 • Türkiye’nin karbon ayak izi çıkartılacak ve bu izin sıfırlanması hedeflenecektir. “Karbon nötr” için hedef, 2050 yılına kadar %50 azaltılması ve 2080 yılında karbon nötr olmalıdır.
 • Kamuda iç yazışmalarda kesinlikle kâğıt kullanılmayacaktır.
 • Kamuda öncelik binek olmak üzere ve mümkünse bütün araçlar, elektrikli olacak.
 • Bütün binaların çevre dostu (enerji tüketimi, enerji kaybı, CO2 salınımı, su tüketimi, atık yönetimi vb.) olması sağlanacaktır.
 • Kamu ihalelerine katılacak firmaların son 5 yılda “çevre cezası almaması” ve “sürdürülebilirlik dosyasının” olması zorunlu olacaktır.
 • ÇED Kararları
  • “ÇED Gerekli Değildir” kararı için şartlar, tekrar gözden geçirilecektir.
  • Bakanlığın  tek yetkili olması yerine Bakanlık, yatırım konusu ile ilgili uzman akademisyenler ve  bölgedeki STK’lerden kurulan komisyon, “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” için kararı verecektir.
  • Esas amaç, her yatırım için mutlaka ÇED “olur” onayının aranması olacaktır.
  • ÇED’de “riskler” ve “risklerin etkisinin azaltılması” detaylandırılacaktır.
 • Her sene çevre dostu 10 binaya, Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü verilecektir.
 • Seçimde afiş, şarkı vb. kullananlar, harcama oranında çevre vergisi ödeyecektir.
 • Pet şişe ve naylon poşet kullanımı, tamamen yasaklanarak geri dönüşümlü cam şişe ve kese kâğıdı zorunlu olacaktır.
 • Elektrik enerjisinin en az %50’sinin, rüzgâr ve güneş ile üretilmesi için yatırımlar, teşvik edilecektir.
 • Yapılması planlanan termik santrallerin durumu tekrar gözden geçirilecektir.
 • Sanayi siteleri, şehir merkezlerinin dışına taşınacak ve bu alanlar, kesinlikle yeşil alan veya spor alanı olacaktır.
 • Atık Yönetimi
  • Atık düzenli depolama tesisi lisansı olmayan belediyelerin, bunu tamamlaması sağlanacaktır
  • Çalışmayan veya atıl veya yetersiz atık su arıtma tesisleri, çalışır duruma getirilerek sanayi veya ev atık suları, çevreye hiçbir zarar vermeyecek şekilde arıtılacaktır.
 • Altyapı inşaatları, ağaç kesilmeyecek şekilde yapılacaktır.
 • Ormanlık alanlar için hazırlanan bütün imar planları ve projeler, iptal edilecektir.
 • Mevcut ve yeni binaların (sanayi, ticari, konut), güneş enerjisi üretmesi teşvik edilecektir. Özellikle konutlar için güneş paneli vb. masrafları, emlak vergisinden düşülecektir.
 • Kurumlar Vergisinden alınmayacak olan %5’in yarısını çevre için harcaması zorunlu olacaktır. Bu oranı kullanmayan Şirketler, kullanmadığı miktarını vergi olarak ödeyecektir.
 • Su Yönetimi (Türkiye, Bölge, İl) hazırlanarak “Su Bütçesi” yapılacak ve kuraklıkla mücadeleye önem verilecektir.