Öğretmenlerimiz

En nitelikli öğretmenlere sahip olmak ve öğretmenlerimize en yüksek önemin verilmesini İSTİYORUZ.

 • Öğretmenlerimizin refah içinde yaşaması sağlanacaktır
  • En kıdemli öğretmen maaşı ve hakları, en yüksek Kamu GM maaşı ve haklarına eşit olacaktır.
  • Büyükşehirlerdeki bekâr öğretmenlere 1+1 daire ve evli öğretmenlere 3+1 daire esas alınarak çalıştığı ildeki kiralara uygun kira yardımı yapılacaktır.
  • Zorunlu görev haricinde köylerde ve gelişmişlik düzeyi düşük illerde öğretmenlik yapanlara, %15 maaş katkısı sağlanacaktır.
  • Öğretmenlere yıpranma payı çalışması tamamlanacaktır.
  • Doktora sahibi öğretmenlere verilen maaş katkısı arttırılacaktır.
 • Zorunlu görev haricinde köylerde ve gelişmişlik düzeyi düşük illerde öğretmenlik yapan erkek öğretmenlerin burada kaldığı süre, askerlik görevinden düşülecektir.
 • Bütün öğretmenler için Yüksek Lisans zorunlu olacaktır.
 • Öğretmenlere internetten pedagoji, ders anlatım, yabancı dil eğitimleri verilecektir.
 • Öğretmen Kadrosu
  • Önümüzdeki 20-25 yılda olası emeklilik dalgasının etkilerini azaltmak, gelecekte öne çıkacak konular için eğitim verecek öğretmenlere sahip olmak ve mevcut durumda ihtiyaç duyulan öğretmen sayısını karşılayabilmek amacıyla en geç 3 ay içinde öğretmen istihdamı yapılacaktır.
  • Sözleşmeli öğretmenlik yerine bütün öğretmenler, kadrolu olacaktır.
  • Temel bilimlerde (fizik, kimya, matematik, biyoloji) okuyan üniversite öğrencilerinin, pedagojik formasyon kurslarına alınarak öğretmenlik yapması sağlanacaktır.
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmenlerin niteliği ve sayısı geliştirilecektir. Rehber öğretmenler, sadece bu işle odaklı çalışacaktır (örneğin okulda nöbet tutulmaması gibi).