Öğretim

Bütün çocuklarımız için en iyi öğretimin ve müfredatının olmasını İSTİYORUZ.

 • Müfredat, çocuklarımızın gelecek için gerekli becerilere sahip olması amacıyla eğlenen, ezberlemeyen, sorgulayan, eleştirel ve analitik düşünen öğrenciler yetiştirecek şekilde düzenlenecektir.
 • Okul öncesi
  • “iş emniyeti”, “çevre bilinci”, “insan saygı”, “insanlara yardım”, “hayvanları koruma”, “israf”, “trafik” ve “afet” konularına önem verilecektir.
  • Türkiye için en çok önemli olan sektörler, “çocuk diliyle” hazırlanarak sektör temsilcileri tarafından anlatılacaktır.
 • İlkokul
  • “iş emniyeti”, “çevre bilinci”, “israf”, “trafik”, “afet” ve “tarım ve hayvancılık” zorunlu ders olacaktır.
  • Dersler, 25 dakika ve teneffüsler, 15 dakika olacak şekilde 09:30’da başlayacaktır.
  • Öğrenciler, sınav notuna göre değil aktivitelerine göre değerlendirilecektir.
  • Ev ödevi verilmeyerek daha fazla oyun oynaması veya sosyal zamana sahip olması sağlanacaktır.
  • “Kitap okuma” ve “Hayal Kurma” için uygun zaman olacaktır.
 • Ortaokul
  • Öğrencilerin becerisine göre değil ilgisine göre değerlendirileceği “Kültür ve Sanat”, zorunlu ders olacaktır.
  • Dersler, 30 dakika ve teneffüsler, 15 dakika olacak şekilde 09:30’da başlayacaktır.
  • Her öğrenci, ücretsiz verilecek 40 Türk ve dünya klasiği kitabı mezun olana kadar okuyacak (ortaöğretime geçiş sınavında Türkçe sorularının %25’i bu kitaplardan çıkacak). Ayrıca her öğrenci, her eğitim yılında bilgisayara çıktısı almadan el ile yazarak bu kitaplardan birisinin azami 5 sayfa özetini “proje” olarak sunacaktır.
 • Lise
  • Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık dersleri, zorunlu olacaktır.
  • Dersler, 45 dakika ve teneffüsler, 10 dakika olacak şekilde 09:00’da başlayacaktır.
  • Her öğrenci, ücretsiz verilecek 60 Türk ve dünya klasiği kitabı mezun olana okuyacak (yükseköğretime geçiş sınavında Türkçe sorularının %25’i bu kitaplardan çıkacak). Ayrıca her öğrenci, her eğitim yılında bilgisayara çıktısı almadan el ile yazarak bu kitaplardan birisinin azami 5 sayfa özetini “proje” olarak sunacaktır.
 • Yükseköğrenime geçiş
  • “Ortaöğretim Bitirme (olgunluk)” sınavı yapılacak ve yeterli puanı alamayan öğrenciler, o yıl için yükseköğretime geçiş sınavına giremeyecektir.
  • Yükseköğretime geçiş sınavının “tek belirleyici” değil “esas” olduğu bir düzenleme yapılarak öğrencilerin, başvuruyu direkt yükseköğretim kurumlarına yapabileceği ve bu kurumların da öğrencileri seçebileceği sistem kurulacaktır.
  • Okullar, öğrencilerini seçerken “geçiş sınav” puanına ek olarak öğrencilerin; faaliyetleri (bilim, sanat, kültür, spor) faaliyetleri, okul ders notları, ulusal veya uluslararası projelere katılımı, stajları, ödülleri, sosyal çalışmalara katılımı, öğretmenlerin referansı ve son sınıfta yapılacak olan “olgunluk” sınavının puanı gibi seçim kriterlerini kullanabilir.
 • Üniversiteye giriş sınavına başvuran öğrencilerin %25’inin daha önce sınavı kazanan olması, bunların program veya üniversiteyle ilgili memnuniyetsizliğinden olabilir. Buna neden olan sorunlar tespit edilecek ve çözülecektir.
 • Dini eğitim
  • Bütün dini inançlar için okul harici dini eğitim, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanacaktır ve özel kurumlara izin verilmeyecektir.
  • Okullardaki din eğitimi, bütün semavi ve semavi olmayan inanışları kapsayacak şekilde “din kültürü, vicdan, ahlak” esaslı yapılandırılacaktır.