Meslek Eğitimi

Türkiye’de Meslek eğitimine daha fazla önem verilmesini İSTİYORUZ.

 • Sektörlerin ihtiyacı ve gelecekte öne çıkacak mesleklere yönelik Meslek Liselerinin (ML) ve Meslek Yüksekokullarının (MYO) sayıları arttırılacaktır.
 • Ticaret ve meslek odalarının, meslek eğitiminde daha etkili ve yönlendirici olması sağlanacaktır.
 • Özel sektörün OSB’lerde yatılı ML açması için gerekli teşvikler verilecektir.
 • ML için Staj
  • Staj çalışmaları, MEB tarafından organize edilecektir.
  • Bütün şirketler, çalışan sayısına göre belli oranda staj için alacaktır.
  • Masraflar (ücret, yol, yemek, sigorta vb.), MEB tarafından karşılanacaktır.
  • Öğrenciler, haftanın en az 2 tam günü işletmede çalışacaktır.
  • Staj yapılan işletme, okul bitirmeye etki edecek “not&puan” verecektir.
  • Stajın başlangıcı, sigorta başlangıcı olarak kabul edilecek ve staj süresi, sigorta süresine sayılacaktır.
 • MYO için staj,
  • Staj çalışmaları, YÖK tarafından organize edilecektir.
  • Bütün şirketler, çalışan sayısına göre belli oranda staj için alacaktır.
  • Masraflar (ücret, yol, yemek, sigorta vb.), YÖK tarafından karşılanacaktır.
  • MYO öğrencileri, haftanın en az 2 tam günü işletmede çalışacaktır.
  • Staj yapılan işletme, okul bitirmeye etki edecek “not&puan” verecektir.
  • Stajın başlangıcı, sigorta başlangıcı olarak kabul edilecek ve staj süresi, sigorta süresine sayılacaktır.
 • Mezuniyet sonrası bir sene içinde ML veya MYO mezunlarını istihdam eden şirketler, bu mezunlar için 3 sene SGK primi ödemeyecektir.
 • ML’lerde yeterli niteliklere (okul başarısı, öğretmen değerlendirmesi, staj başarısı) sahip olması şartıyla mezunlar, eğitimi ile ilgili MYO’ya sınavsız geçebilecektir.
 • MYO’larda yeterli niteliklere (okul başarısı, öğretmen değerlendirmesi, staj başarısı) sahip olması şartıyla mezunlar, eğitimi ile ilgili lisans programına sınavsız geçebilecektir.
 • ML mezunu öğrencilere, kısa dönem askerlik ve MYO mezunu öğrencilere, kısa dönem askerlik veya asteğmen olarak askerlik yapma hakkı verilecektir.