Kaynaklar

Hayallerimiz için sadece mevcut kaynakların doğru yönetimi ve israfın önlenmesi ile yeterli kaynaklar sağlanabilir.

  • Mevcut kaynaklarımız, yeterli olup israf engellenerek doğru (verimli, etkin, etkili) kullanılabilir. Bunun için “İsraf ve Tasarruf ” kısmındaki çalışmalar yapılacaktır.
  • Daha fazla üreten Türkiye ile sürdürülebilir gelir elde edecektir.
  • Güvenlik ve istihbarat haricinde Cumhurbaşkanlığı dahil bütün gizli ödenekler, kaldırılacaktır.
  • Bakanlıklar ve Kamu kuruluşlarının bütçesindeki “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara transfer” kalemi, kaldırılacaktır.
  • Ticari araçlarda kullanılan KDV ve ÖTV oranının düşürülmesi ile özellikle kaçak ve kontrolsüz kullanımı engellenerek, bunların tüketimi ile daha fazla vergi geliri elde edilecektir.
  • KDV ve ÖTV oranının düşürülmesi ile fiyatların düşmesi ve tüketimin canlanması sonrası şirketlerden alınacak Kurumlar Vergisi miktarı artacaktır.
  • Vergi yükünün azaltılması ve vergilerin sadeleştirilmesi sonucunda vergi gelirlerinin daha düzenli ve tam toplanması sağlanacaktır.
  • İlave kaynak gerekirse bunun sebepleri, çok net anlatılacak ve kontrolü sağlanacaktır. Örneğin Eğitim Vergisi ile toplanan para, sadece eğitim (maaş, tesis, ekipman, teknoloji) için harcanacak ve bu harcamanın kontrolü, Sayıştay ve  Eğitim Sendikaları tarafından yapılacaktır.