Geniş Katılım

İstanbulluların, İBB’nin çalışmalarına geniş katılımını İSTİYORUZ ve İstanbullularbeni İBB Başkanı olarak seçerse:

 • Gençler için yapılacak bütün projelerde Gençlik Meclisinin onayı alınacaktır.
 • Kadın Meclisi kurularak kadınlar için yapılacak projelerde Kadın Meclisinin onayı alınacaktır.
 • STK’lerin çok daha fazla etkin ve etkili olması sağlanacaktır.
  • STK Meclisi kurularak projelerde STK Meclisinin fikri alınacak ve bu Meclis, danışman gibi, İBB birimleri veya İBB şirketleriyle eş güdümlü çalışacaktır.
  • Yardımlar (para, ayni), her ay açıklanacaktır.
  • Yardım için en önemli kriterler,  STK’nin ihtiyacını, başka kaynaklardan temin edilemeyecek olması ve STK’lerin, yöneticileri dâhil, herhangi bir siyasi parti veya oluşum ile ilintili olmamasıdır.
  • STK’lere sadece tespit ve ilgili yetkili kurumlara bilgi vermekle sınırlı fahri müfettişlik görevi verilecektir.
 • Her ilçeden 5 kişinin (T.C. Kimlik Numarasına göre yaşadığı ilçeden kura ile seçilecek ve 3 ay bu Mecliste yer alacak) katılımı ile Halk Meclisi oluşturulacak ve İBB ve İBB şirketleri, her ay bu Halk Meclisine raporlama yapacaktır. İstanbul ve İstanbullular için çok önemli kararların ve yatırımların alınması aşamasında bu Mecslin onayı alınacaktır.
 • Her ay bir ilçenin spor salonunda “Halk Günü” düzenlenecek ve İstanbullular (halk, STK, yerel basın…) istediği soruyu sorabilecektir.
 • Beyaz Masa kapsamında, mobil ve sabit iletişim noktaları, Beyaz Masa şubeleri ve 153 Çağrı Merkezinin kapasitesi, 2 kat arttırılacaktır.