Kamu İhaleleri

Kamu ihalelerinin daha fazla şeffaf ve hiçbir olumsuz algının olmamasını İSTİYORUZ.

 • Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı
  • “Yaklaşık” yerine “tam ve doğru” maliyet olacak ve tahmini maliyetin %10 sapması durumunda ilgili kişilerin kıdem ilerlemesi dondurulacaktır.
  • “İstisna kapsamı” için gerçekten zaruri ve hayati ihtiyaçlar haricindeki “doğrudan temin” sistemi kaldırılacak ve yeni istisnalar, eklenmeyecektir.
  • AB kamu ihale direktifleriyle uyumlu olacak biçimde düzenlenecektir.
  • İhale sürecinin uzamaması için zaman kısaltıcı tedbirlerin alınması ve engellerin azaltılması amacıyla özel sektör temsilerinin katılımıyla ihale mevzuatı, herkesin faydasına olacak şekilde düzenlenecektir.
  • Teklif verenlerin teknik ve mali fizibilitelerini detaylı sunması zorunlu olacaktır
  • Bütün ihaleleri, “TL” olacaktır.
  • garanti gelir veya garanti ödeme” olmayacaktır.
  • Mevcut durumda “garanti gelir veya garanti ödeme” olan projelerdeki bu durum, Devletin ve İşleten firmanın ortak faydasına göre düzeltilecektir.
 • Güvenlik, İstihbarat ve Savunma ile direkt ilgili gerçekten gizli kalması gereken konular harici bütün kamu ihaleleri (örneğin yol veya köprü vb. altyapı, normal kullanım için ekipman veya araç alım, gıda vb. satın alım gibi) için ilgili Kamu kuruluşu ve ihaleyi kazanan firma ile yapılan sözleşmeler, ilgili kurumun web sayfasında yayınlanacaktır ve bunlar için “ticari sır” kavramı kullanılmayacaktır.
 • Kamu İhale Kurumunun (KİK) teknik ve insan kalitesi geliştirilecek ve KİK’e ihalelerin durumunu (ihale şartnamesi ve sözleşme şartlarına uyum) kontrol etme sorumluluğu verilecektir.
 • Bütün ihaleler, KİK ve ilgili kurumun web sayfasından canlı yayınlanacaktır ve olası şikayetlerin veya itirazların en kısa sürede cevaplanacaktır.
 • İhaleye fesat karıştırma gibi yolsuzluk suçlar için hâkim ve savcılar dâhil tüm kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet savcıları direkt soruşturma başlatabilecektir.