İstihdam ve Emekçiler

Üreten Türkiye’nin, üreten emekçilerle sağlanmasını İSTİYORUZ.

 • İşsizlik, %5 ve genç işsizlik, %15’in altına inecektir. Bu amaçla:
  • 1-49 çalışan istihdam eden işletmelerin ve gerçek kişilerin, vergi yükü azaltılacaktır.
  • 1-10 çalışan istihdam eden işletmelerden ve çalışanlarından SGK Primi alınmayacaktır.
  • Yeni mezun ve gençleri istihdam eden işletmelerden ve istihdam edilen yeni mezun ve gençlerden 5 sene SGK primi alınmayacaktır.
  • Resmi oturma veya çalışma izni olanlar hariç göçmenlerin çalıştırılması yasaklanacaktır.
  • İşsizlik ödeneği süresi, azami 3 ay olacaktır.
  • Ekonomi başlığı altındaki uygulamalar, hemen devreye alınacaktır.
 • 1 Mayıs, Taksim’de kutlanacak ve Cumhurbaşkanı, Başkan Yardımcıları, Bakanlar ve kamu üst düzey yöneticileri katılacaktır. Ayrıca İşveren temsilcileri de davet edilecektir.
 • %30-35 olan kayıt dışı istihdamın azalması için bütün çalışanların sendikaya üye  olması teşvik edilecektir.
 • Sendikaların, sadece “ücret” odaklı hareket etmesi yerine işverenlerle ortak gayede hareket etmesi ve üyelerinin niteliğini (OECD PIAAC çalışmasındaki yetkinliklere göre) geliştirilmesi sağlanacaktır.
 • Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonu, emekçinin faydasına olacak şekilde düzenlenecektir.
 • Kamu ihalesine katılacak firmaların, son 5 yılda “iş emniyeti” cezası almaması zorunlu olacak ve şirketler, buna yönelik daha etkin denetlenecektir.
 • Ara eleman ihtiyacı için askerliğini yapanlara sektörlerin ihtiyacına göre ilgili eğitimler verilecektir.
 • İş güvenliği, tehlikeli madde, sağlık vb. zorunlu “denetim” hizmeti alan firmalar ve denetimci firmalar arasında ticari ilişki ticari ilişki olmaması amacıyla “Denetimci” havuzu ve “Fiyat Listesi” oluşturularak bu havuzdan rastgele yönlendirme yapılacaktır.