İsraf ve Tasarruf

Cumhurbaşkanlığı dahil tasarruf edilmesini ve israfın olmamasını İSTİYORUZ.

 • GSYH’nin %25’i israf edilmektedir. Türkiye’ye hiçbir değer katmayan ve fayda sağlamayan her şey, israftır. Lean 6 Sigma metodolojisi ile Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve Kamu geneli için israf alanları bir sene içinde belirlenecek ve gerekli iyileştirme veya geliştirme çalışmalarına başlanacaktır.
 • Cumhurbaşkanlığı için
  • Cumhurbaşkanlığı bütçesi, toplam Bütçenin %0,01’ini aşmayacaktır.
  • 1 uzun menzilli uçak ve 2 helikopter haricinde hava taşıtları satılarak acil durumlar haricinde yurt içi ve yurt dışı tarifeli uçakla seyahat edilecektir
  • Koruma sayısı azaltılacak ve koruma araçlarının fazlası satılacaktır.
  • Karşılama törenleri, sade ve sadece Valinin katılımıyla yapılacaktır.
  • Cumhurbaşkanı maaşı, asgari ücretin azami 4 katı olacaktır..
 • Bakanlıklar ve Kamu geneli için
  • Güvenlik, kontrol ve acil müdahale amaçlı kullanılanlar haricinde hava araçları satılarak bunlar için ortak havuz oluşturulacak ve acil durumlar haricinde yurt içi ve yurt dışı tarifeli uçakla seyahat edilecektir.
  • Güvenlik, kontrol ve acil müdahale amaçlı kullanılanlar haricinde kullanılan binek araçlar için ortak havuz oluşturulacaktır.
  • Her sene binek aracı alımı yapılmayacak ve bunlar, 4 yıl kullanılacaktır.
  • Bakan maaşı, asgari ücretin azami 4 katı olacaktır.
 • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve Kamuda
  • Bütün Başdanışmanlık ve Danışmanlık kadroları kaldırılarak “danışmanlık” gerektiren konu için ilgili akademisyenlerden ve STK’lerden oluşan kısa süreli “Danışmanlık Grubu” oluşturulacak ve bu gruba, yol ve konaklama masrafı haricinde hiçbir ücret vb. ödenmeyecektir
  • Sadece yerli araçlar (otomobil, kamyon, otobüs) kullanılacak ve bütün ithal araçlar, satılacaktır.
  • Bütün tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları, sosyal medyada ve web sayfasında yapılarak reklam, tebrik SMS’i vb. için harcamalar, sıfırlanacaktır.
  • Sadece yerli ve mümkünse milli ürünler kullanılacaktır.
  • İnternet vasıtasıyla yapılması mümkün olan işleri yapanlar, evden çalışacaktır ve bunlar için özel internet paketi sağlanacaktır.
  • Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Valiler ve Kamu GM’leri haricinde hiçbir yöneticinin makam aracı ve/veya şoförü olmayacak ve bu kişiler, servis kullanacak ve gün içindeki işleri için ortak havuzdaki araçları kullanacaktır.
  • Farklı illerde Resmi ağırlama amacıyla kullanılan binalar, her ilde sadece bir tane kalacak şekilde satılacak veya halkın faydası amacıyla kullanılacaktır.
  • Kiralık bina kullanan Kamu kuruluşları, atıl kamu binalarına veya Beştepe’deki boş alanlara taşınacak ve zaruri olanlar dışındaki kamuya ait bütün taşınmaz ve taşınabilir varlıklar, en geç 1 yıl içinde satılacaktır.
 • Milletvekili
  • Maaşı, asgari ücretin azami 4 katı olacaktır
  • Hakları (telefon, sağlık, tedavi, ulaşım vb.) için ödenek, %50 azaltılacaktır.
  • Kendi danışmanlarının ücretlerini ve masraflarını %50’sini ödeyecektir.
  • Emeklilik maaşı ve hakları, en yüksek kademedeki Devlet Memuruna verilen maaş ve haklardan fazla olamayacaktır ve Bakanlara tanınan haklardan yararlanamayacaktır.
  • Diplomatik Pasaport yerine Yeşil Pasaport verilecektir.
 • Enerji tasarrufu amacıyla
  • Kamu binaları enerji verimli olacaktır
  • Sokak ve yol aydınlatmaları, güneş ve rüzgâr enerjisi ile sağlanacaktır
  • Ev ve iş yerlerinin enerji kayıplarını önlenmesi için sıfır faizli uzun vade ödemeli kredi verilecektir
  • Kaçak elektrik kullanımı kesinlikle engellenecektir
  • Büyükşehirlerde insan ve yük hareketinin yoğun olduğu saatlerin çakışmaması için esnek çalışma saati uygulanacaktır.
 • Farklı kurumlar tarafından verilen bütün sosyal yardımlar vb., tek çatı altında toplanarak kaynakların daha doğru kullanılması amacıyla kurulacak yeni Kurum, ihtiyacı olan kişilere ve yasal bütün STK’lara yardımları organize edecektir.
 • Cumhurbaşkanı, israfın önlenmesi ve tasarruf için  tanıtım veya kampanya çalışmalarında bizzat rol alacaktır.
 • “Yerli Malı Haftası” tekrar güçlü şekilde kutlanacaktır.