Herkes için Adil Yaşam Kalitesi

Herkesin, adil yaşam kalitesine sahip olmasını İSTİYORUZ.

 • Halkın hakkıhalka verilecektir. Bu amaçla Kamu şirketlerinin ve Varlık Fonunun net karının %50’si, vatandaşa dağıtılacaktır.
 • Geliri düşük vatandaşar için
  • Evi olmayan veya oturulamayacak kadar kötü durumda olan ailelere, aile büyüklüğüne (azami 3+1) uygun ücretsiz daire verilecektir.
  • Nakdi ve ayni yardımlar verilmeyecek ve sadece fakirlik, eğitim ve doğum yardımları, 2 kat arttırılarak devam edecektir.
  • Verilmeyecek olan nakdi ve ayni yardımlar yerine “Gelir Getirici Proje” adıyla verilen maddi destek, 5 katına çıkarılacak ve gerekli eğitimler verilecektir.
 • Sağlık
  • Mevcut durumda uygulanan muayene ve ilaç katılım payı kaldırılacaktır;.
  • Gerçekten ihtiyacı olanlara muayene ve tedavi masraflarının ücretsiz verilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır
  • SMA gibi hastalıkların, yurt dışı tedavi dâhil bütün maliyetleri karşılanacaktır.
  • Her köye ambulansı olan sağlık ocağı yapılarak 1 pratisyen hekim ve sağlık lisesi mezunu 2 hemşire görevlendirilecektir.
 • Her köye yapılacak olan okul öncesi ve ilkokul ile her çocuğun başlangıç eğitimini tam ve doğru alması sağlanacaktır.
 • Köy okullarındaki öğretmenler, köy halkının gelişimine katkıda bulunacaktır.
 • Sosyal Sorumluluk
  • Ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencilerinin yardım kurumlarında hafta 1 veya 2 gün yarım gün çalışması sağlanacaktır.
  • Her sene ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencileri tarafından yapılan 15 sosyal sorumluluk projesine Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü verilecektir.
  • Her sene STK’lar tarafından yapılan 10 sosyal sorumluluk projesine Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü verilecektir.
 • Sanat performansın yapıldığı yerlerdeki (konser, sergi, restoran, tiyatro, sinema vb.) işlerden alınan KDV’nin %1 ile “Sanatçı Destekleme Fonu” kurularak normal zamanda hastalık gibi sebeplerden zorluk yaşayan sanatçılara bireysel ve Afet veya Pandemi gibi durumlardan dolayı iş yapamayan bütün sanatçılara maddi destek verilecektir.
 • Evsizler; camilerde gece kalabilecek, yıkanabilecek ve yemek yiyebilecektir.
 • Resmi oturma veya çalışma izni olanlar ve en az 50 Milyon TL yatırım yapanlar  veya en az 250 kişiyi istihdam edenler ve önemli konularda (Bilim, Tıp, Sanat, Mühendislik vb.) uzmanlığı ispatlanmış olanlar haricindeki göçmenlerin, ülkelerine dönmesi sağlanacak ve dönmeyenler, sadece bazı illerde kurulacak gerekli yaşam konforunun ve eğitim imkânın olduğu “Yaşam Köyü” içinde misafir edilecektir.
 • Devlet, herkesi koruyacak güçtedir. Güvenlik amaçlı resmi kişiler haricinde kişilerin silah taşıması ve bulundurması yasaklanacaktır.
 • Engelli vatandaşlarımız için
  • Engelli çalıştırma oranı, Kamuda %10’a ve özel sektörde %5’e çıkarılacaktır.
  • Engelli vatandaşlarımızdan SGK primi ve ücretlerinden vergi alınmayacaktır.
  • Bakıma muhtaç engellilere ücretsiz bakım hizmeti verilecektir
  • Kamu binaları, engelli dostu olacak ve özel sektörün de olması sağlanacaktır
  • Görme engelliler için TRT’nin kanalında “sesli okuma” programı yapılacaktır
  • Engelli çocuklarımızın okula gidebilmesi amacıyla özel ulaşım sağlanacak ve okula gidemeyenler için evde eğitim veren öğretmen sayısı arttırılacaktır
  • Görme, zihinsel, işitme ve ortopedik engelli çocuklarımıza yönelik özel amaçlı okulların sayısı, her ilde en az bir tane olmak üzere arttırılacaktır.
 • Yaşlılarımız ve Emeklilerimiz için
  • Gıda yardımı, emekli maaşı ve Bayram İkramiyesi, 2 kat artırılacaktır
  • “Emekli Grubu” kurularak emeklilerimizin uzmanlıklarına göre topluma katkısının devam etmesi sağlanacaktır (Örneğin öğretmenler, köy halkının gelişimine katkıda bulunacaktır)
  • Her ilde yeterli sayıda “ikinci bahar evi” yapılarak yaşlılarımızın rahat ortamda yaşamaları sağlanacaktır
  • Yaşlılarına bakan ailelere, yaşlı bakım desteği verilecektir.
  • Büyükşehirlerde yaşayan emeklilerin Büyükşehir haricindeki illere veya bu illerin ilçelerine taşınması durumunda taşınan emeklililerin “emekli aylığı”, %25 arttırılacak, taşınma için karşılıksız maddi destek verilecek ve ev kirasının %25’i bir yıl süreyle karşılanacaktır.
 • Gazilerimizin ve şehitlerimiz için
  • Gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin bütün sağlık harcamaları ve tedavileri, ücretsiz olacaktır
  • Evi olmayan şehit ailesine ve gaziye ücretsiz daire verilecektir
  • Şehitlerin ve gazilerin bütün çocuklarının okul öncesinden yükseköğrenim sonuna kadar bütün eğitim masrafları karşılanacaktır.
  • Gazilik için yara vb. yüzde oranı aranmayacaktır.
 • Kadınlarımız için
  • Kadın çalışanlar için ödenen SKG primi, 3 yıl boyunca alınmayacaktır
  • El işi yapan veya ev yapımı ürün satan veya tekstil gibi işlerde evinde taşeron iş yapan kadınlar için kooperatif benzeri oluşumlar olacak ve Esnaf Vergi Muafiyeti için sağlanan faydalar geliştirilecektir.
  • Kadınlara yönelik şiddet ve cinsel istismarda duruşmada iyi hal, tahrik, töre vb. şeylerin ileri sürülmemesi sağlanacaktır.
  • İstanbul Sözleşmesi, tekrar gündeme alınacaktır.
 • Çocuklarımız için
  • Eğitim yardımı almasına rağmen çocuklarını işe çalışmaya gönderen anne ve / veya baba için yasal uygulamalar ağırlaştırılacaktır.
  • Anne ve / veya babası olmayanlar için yurtların sayısı artırılacak, bu yurtların kalitesi geliştirilecek ve bu çocuklarımıza cep harçlığı verilecektir.
  • Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmemesi veya berdel edilmemesi ve eğitime devam etmesi için önleyici tedbirler alınacak ve aksi davranışlar için cezalar ağırlaştırılacaktır.
  • Çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismarda duruşmada iyi hal, tahrik, töre vb. şeylerin ileri sürülmemesi sağlanacaktır.
 • Gençlerimiz (15-25 yaş) için
  • “Genç Kart” ile her yıl 24 sanat aktivitesine ücretsiz girilecek, kitaplar %50 indirimli alınacak ve cep telefonundaki internet %50 indirimli olacaktır.
  • T.C. kimlik numarasına göre seçilen ve 6 ayda bir yenilenen 15 kişilik Gençlik Grubu, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gençler için yapılan çalışmaların gözetimini yapacak ve gençler için öneriler sunacaktır.
  • Madde bağımlısı ve suça itilen gençlerin gelişimi ve rehabilitasyonu için her türlü çalışma yapılacak ve bunların mahkeme süreçleri, azami gizlilik içinde psikolojik olarak desteklenecektir.
  • Şahsi kullanım amacıyla alınan bilgisayar ve cep telefon için ödenen KDV ve ÖTV miktarının yarısı, “Genç Karta” yüklenecektir.
 • Bağışların hepsini Kadınlar, Çocuklar, Gençler ve Engelliler için harcayan STK’lara  yapılan bağışlar, vergiden muaf tutulacaktır. Buna aykırı çalışan STK’ların yöneticileri ve çalışanları en ağır şekilde cezalandırılacaktır.
 • Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hem onların hem de Devletin ortak faydasına olacak şekilde çözüm getirilecektir.
 • Oy atmaya gidemeyen yaşlılar, engelliler, evsizler ve mevsimlik tarım işçileri vb. için seçim zamanı seyyar sandıklar oluşturulacaktır.