Ekonomi

Türkiye’nin çok daha fazla üreten ekonomiye sahip olmasını İSTİYORUZ.

 • Sanayi, tarım, hayvancılık, turizm ve teknoloji odaklı büyüme uygulanacak ve bunlara yönelik gerekli bütün yatırımlar desteklenecektir.
 • Devlet, özel sektörün yatırım yapmadığı veya yapamadığı bölgelere ve iş kollarına yatırım yapılacaktır. Bu amaçla Devlet Planlama Teşkilatı, yeniden kurulacaktır.
 • Aşağıdaki sektörlere özel önem verilerek bu sektörler için yerli ve yabancı yatırımcılara, bir günde onay verilecek ve yatırım büyüklüğüne göre istenilen yerde bedava arazi ve 5 yıl SGK primi ödememe desteği verilecektir.
  • Teknoloji (çip, nano, mikro işlemci, robotik, yapay zekâ, bilgisayar ve otomobil pili, yazılım, siber güvenlik, oyun)
  • Tıbbi ekipman, Aşı, İlaç
  • Tohum, Tarım, Hayvancılık, Gübre (zararsız)
  • Enerji üretimi (rüzgâr, güneş), Enerji depolama
  • Atık ve geri dönüşüm
  • Üretiminde Bor kullanımı
 • En az 500.000.000 TL yatırım yapan veya en az 500 kişi istihdam eden veya ihracatını birbirini takip eden 3 yıl en az %25 artıran şirketlerin YK Başkanına veya sahibine ve Genel Müdürüne, gerekli güvenlik kontrollerinden geçmek şartıyla, Diplomatik Pasaport verilecektir.
 • Sektörlerin STK’leri, diğer sektörleri ve işçi haklarını olumsuz etkilemeyecek şekilde, sektörleri için iyileştirme ve geliştirme önerilerini Cumhurbaşkanlığı yeminini takiben en geç bir ay içinde sunacaktır.
 • Bütün sendikalar, sektörlerin işlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde, işçi haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için önerilerini Cumhurbaşkanlığı yeminini takiben en geç bir ay içinde sunacaktır.
 • Kurumların özelleştirilmesi ihalesine katılacak firmalardan, işi geliştirmek için önerilerini ve planlarını vermesi şartı getirilecektir.
 • TÜİK, doğru karar verebilmek için ihtiyaç duyulan bütün verileri toplayacak şekilde çalışacaktır.
 • Enflasyon:
  • Enflasyon oranı, azami %5 olacaktır.
  • Mevcut enflasyonun talep yerine maliyet kökenli olması nedeniyle üretim maliyetinin artışına neden olan unsurlar, iyileştirilecektir.
  • Çok daha doğru enflasyon ölçümü için enflasyon ölçümünde kullanılan maddeler, halkın gerçek ihtiyacına göre düzenlenecektir.
 • Turizm gelirlerinin artması amacıyla
  • Çok para harcayan turistlerin gelmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
  • Kış, sağlık ve kültür turizmi geliştirilecektir.
  • Haydarpaşa Limanı, kruvaziyer turizmi için yapılandırılacaktır.
  • Türkiye’de sadece bir bölgeye (bir il veya bir ilçe veya bir ada veya deniz üzerinde özel yapılacak platform) mahsus olmak üzere kumarhaneler açılmasına izin verilecektir. Bu kumarhaneye sadece yabancı turistler ve banka hesabında en az 1.000.000 TL olan Türk vatandaşları Pasaport ile girebilecektir.
 • Her yıl en iyi 10 start-up projesine, 10 inovasyon projesi, 10 genç girişimciye ve 10 kadın girişimciye Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü verilecektir.
 • Yavuz Sultan ve Osmangazi Köprülerinin ve paralı yolların ücreti, yük ve insan taşıyan ticari araçlar için düşürülecektir.
 • 1-49 çalışan istihdam eden şirketlerin, esnafların ve sanatkârların geliştirilmesi amacıyla TRT, reklam kuşaklarının %25’ini ücretsiz ayıracaktır ve vergi yükü azaltılacaktır.
 • 30 yaşına kadar kişilerin kuracağı ilk işinden, ilk 3 yıl Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi alınmayacak ve sonraki 5 yıl %25’i alınacaktır.
 • Dış ticaret için
  • İhracatı desteklemek amacıyla RO-RO ve Konteyner gemilerinden oluşan Filo kurulacaktır ve konteyner imalatı için yatırımlar desteklenecektir.
  • Yurt dışı e-ticaret yapan firmaların lojistik harcamalarına destek verilecektir.
  • İhracatını, miktar ve döviz bazında birbirini takip eden 3 yıl en az %25 arttıran firmaların Kurumlar Vergisinin %10’u alınmayacak ve Türk Bayraklı gemiler veya TR plakalı araçlar kullanmak şartıyla bu firmalara navlun desteği verilecektir.
  • Nitelik ve / veya nicelik olarak Türkiye’de bulunması imkânsız ham madde veya yarı mamul hariç üretiminde ithal kullanımını, miktar ve döviz bazında birbirini takip eden 3 yıl en az %25 azaltan firmaların Kurumlar Vergisinin %10’u alınmayacaktır.
 • Kanal İstanbul Projesi iptal edilerek Kanal Türkiye Projesi için fizibilite ve ÇED çalışmaları yapılacak ve bu çalışmaların sonuçları, olumlu olursa bu Proje, hayata geçirilecektir. Proje hakkında bilgi için https://www.o2lc.com/kanal-turkiye/
 • Samsun ve Ceyhan arasında doğal gaz ve petrol boru hatları döşenecektir.
 • Kamu Bankaları, sadece kurulma amacına yönelik çalışacaktır. Örneğin Ziraat Bankası, tarım ve hayvancılık haricinde veya Halk Bankası, esnaf ve küçük işletmeler haricinde kredi vermeyecektir.