Eğitim

Bütün çocuklarımızın, dünyanın en iyi eğitim alan çocukları olmasını İSTİYORUZ.

 • MEB Bütçesinin payı, Merkezi Bütçe içindeki payı, en az %25 olacaktır.
 • Türkiye’nin her köyüne eğitim götürülecektir.
  • İlköğretim için taşımalı eğitim, kaldırılacaktır (İmkanlar uygun olursa ortaöğretimde ki taşımalı eğitimin kaldırılması için çalışılacaktır.).
  • Sadece 1 öğrencisi bile olsa her köye okul öncesi ve ilkokul için okul (gerekli donanım, dijital altyapı, kütüphane ve sanat odası, lojman dâhil) yapılacaktır.
  • 4 yıl görev yapacak şekilde 1 okul öncesi öğretmeni ve ilkokulun her sınıfı için 1 sınıf öğretmeni (4 öğretmen) görevlendirilecektir.
 • Okul ve Yurt altyapısı
  • Her ilde en az bir tane olacak şekilde fen, sanat ve spor liselerinin sayısı arttırılacaktır.
  • Derslik başına öğrenci sayısı, azami 25 olacaktır
  • Tam zamanlı eğitime geçiş için gerekli sayıdaki bütün okullar bitirilecektir.
  • Her ildeki basılı ve dijital eserlerin olacağı kütüphanelerin sayısı arttırılacaktır.
  • İhtiyacı olan bütün öğrencilerin, güvenli ve konforlu ortamda kalması amacıyla yeterli sayıda Devlet yurdu yapılacak ve mevcut yurtların konforu geliştirilecektir.
  • Bir sene içinde tam donanımlı en az 15 okul veya yurt yapana, Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü verilecektir.
  • Bir sene içinde tam donanımlı en az 30 okul veya yurt yapana, gerekli güvenlik kontrollerinden geçmek şartıyla, Diplomatik Pasaport verilecektir.
 • Lise seviyesinde kız ve erkek öğrencilerin net okullaşması, en az %90 olacaktır.
 • Dâhi ve üstün zekalı çocukların hepsi tespit edilerek özel eğitim sağlanacaktır.
 • Mevcut durumda yaklaşık 180 gün olan eğitim gün sayısı, arttırılacaktır.
 • Devamsızlığın veya düzensiz devamsızlığın azaltılması amacıyla
  • Devamsızlıktan sınıf kalma, geçerli sebebi olmaksızın 20 gün olacaktır.
  • Devamsızlığın yoğun olduğu illerde önleyici çalışmalar yapılacaktır.
  • Devamsızlık gün sayısı, üniversiteye girişi etkileyecektir.
  • Gerçeğe aykırı düzenlenen devamsızlık raporları için öğrenci, ailesi ve raporu veren kişi ve kurum hakkında yasal düzenleme yapılacaktır.
  • İlkokula yeni başlayan öğrenciler için daha etkili ve etkin uyum çalışması ve aile bilgilendirmesi yapılacaktır.