Denetim ve Şeffaflık

Cumhurbaşkanlığı dâhil Kamunun şeffaf ve %100 denetlenebilir olmasını İSTİYORUZ.

 • Devletin, güvenlik ve istihbarat haricinde gizli çalışması, harcaması ve örtülü ödeneği olmayacaktır.
 • Cumhurbaşkanlığı dâhil yapılan bütün çalışmalar ve harcamalar, her ay ilgili kurumun web sayfasında detaylı olarak yayınlanacaktır.
 • Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı, “3.Göz” olarak Halk adına gözetim yapacaktır.
 • Cumhurbaşkanı, yapılan çalışmalar için 3 ayda bir Meclis’te bilgi verecektir.
 • Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar için yazılı soru önergesi verebilecek ve bunlar, mutlaka en geç 15 gün içinde cevaplanacaktır.
 • Gazetecilerin Cumhurbaşkanı, 1. Yardımcı ve Bakanlara sorabilmeleri için her hafta “Soru Günü” düzenlenecek ve bu toplantı, TRT1’den canlı yayınlanacaktır.
 • Düzenleyici ve Denetleyici kurumların insan ve mali açıdan bağımsız olması sağlanacaktır ve denetim birimlerinin teknik ve insan kalitesi güçlendirilecektir
 • Denetim ve yolsuzlukla mücadelede görev alan resmî kurumların etkin koordinasyon için kurumlar arasında elektronik veri akışı güçlendirilecek ve havuz bilgi sistemi oluşturulacaktır.
 • Kamu Denetçiliği Kurumunun kamu spotları ile halka tanıtılması sağlanacaktır.
 • Her ay bir ilin en büyük salonunda “Halk Günü” düzenlenecek ve katılanlar, istediği soruyu sorabilecektir.
  • Bu toplantıda Cumhurbaşkanı, 2. Yardımcı, yerel STK, yerel basın ve stenograf haricinde başka kimse katılmayacaktır.
  • Bu toplantıda görüntü veya sesli kayıt yapılmayacak ve sadece stenograf, konuşulanları isimsiz yazacaktır ve notlar, ulusal ve yerel basına verilecektir.
 • STK’lar
  • Uygulamadaki aksaklıklar veya yanlışlıklar hakkında en dürüst uyarıları yapacak ve özellikle yasal mevzuatın “mış” gibi uygulanmaması amacıyla STK’lara tespit ve ilgili yetkili kurumlara “bilgi vermekle” sınırlı fahri müfettişlik görevi verilecektir
  • STK’ların masraflarını azaltacak imkanlar sağlanacaktır.
  • TRT’nin bir kanalında “STK Programı” yapılacak ve her gün birkaç STK, buradan kendini tanıtabilecektir.
 • Yerel medyaya (basılı, görsel, dijital) destek olmak amacıyla illerdeki kamu kuruluşları, ayrım yapmaksızın yasal yollara göre kurulan bütün yerel basına eşit oranda reklam desteği verecektir.
 • Kamuya personel alım ve atama sürecinin şeffaf olması amacıyla sözlü mülakatın video kaydı, mülakata giren adaya verilecektir.
 • Verilen bütün sosyal yardımların ve teşviklerin doğru kullanılması, kesinlikle kontrol edilecektir ve bunlar, web sayfasında her ay düzenli yayınlanacaktır.
 • Seçim zamanı dahil olmak üzere siyasi partilerin, siyasi partilerle ilişkili kuruluşların ve adayların harcamaları ve aldıkları yardımlar düzenli aralıklarla web sitesinde yayınlanacaktır.
 • Teftiş Kurulunun bağımsız çalışması sağlanacak ve bu kurul, yolsuzluk soruşturmalarına emir, izin ve onaya gerek olmaksızın resmen başlayabilecektir.
 • Sayıştay’ın bütün denetleme raporları kamuoyuna açıklanacaktır.
 • Denetim ve yolsuzlukla mücadelede Resmî kurumların etkin koordinasyonu için elektronik veri akışı güçlendirilecek ve havuz bilgi sistemi oluşturulacaktır.
 • Devletten tarafından verilen bütün sosyal yardımlar, krediler, teşvikler, hibeler ve benzerleri, ilgili kurumun web sayfasında düzenli yayınlacaktır ve bunların doğru kullanımı kontrol edilerek aykırı davranışlar için ağır cezalar uygulanacaktır.