Denetim ve Kontrol

İBB tarafından verilen her hizmetin ve İstanbul’daki her ticari faaliyetin, tamamen denetlenebilir olmasını İSTİYORUZ ve İstanbullular, beni İBB Başkanı olarak seçerse:

  • İstanbul’a sunulan her hizmetin ve belediye faaliyetinin, doğru olması için denetim ekiplerinin (zabıta, iş yeri, terminal, taksi, kayıt dışı seyyar satıcı, kaldırım işgal, baca denetim, gıda, iş emniyeti, yapı denetim, yangın vb.) teknik ve insan kalitesi güçlendirilecek ve denetimler, sıklaştırılacaktır.
  • Hıfzısıhha Binası sayısı, 2 kat arttırılacaktır.
  • “İş sağlığı ve emniyeti (güvenliği)” şartlarına mutlak uyum olmadan “İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı”, kesinlikle verilmeyecektir. Şirketlerin “iş sağlığı ve emniyetin” uyumları, daha sıkı kontrol edilecek ve uygunsuzluklar, cezalandırılacaktır.
  • Taksilerin, dolmuşların ve minibüslerin en doğru şekilde (temiz, bakımlı, mesafe beğenmeme, gidilecek yeri bilmeme, fazla kilometre yapmama vb.) çalışması için özel kontrol birimi oluşturulacak ve İBB uygulaması ile ihbar bildirimi yapılabilecek (uygunsuzluğu tespit edilen taksinin çalışma ruhsatına bir ay ve aynı aracın veya şoförün, herhangi bir uygunsuzluğu 6 ay içinde en fazla 2 kere yapması durumunda aracın çalışma ruhsatına, bir yıl el konulacaktır).
  • Yaya hareketinin olduğu yerleri (kaldırım vb.) işgal edenlerin fotoğrafını IBB Beyaz Masaya gönderenlerin İstanbul Kartına ücretsiz 10 biniş eklenecektir.
  • İBB hizmetlerinde herhangi bir eksikliğin veya yanlışlığın fotoğrafını IBB Beyaz Masaya gönderenlerin İstanbul Kartına ücretsiz 10 biniş eklenecektir.
  • STK’lere konularıyla ilgili olan alanlarda sadece tespit ve ilgili yetkili kurumlara bilgi vermekle sınırlı fahri müfettişlik görevi verilecektir.