Çıkar İlişkisinin Olmaması

Kamuda nepotizmin ve çıkar ilişkisinin olmamasını İSTİYORUZ.

 • Nepotizm (akraba ve adam kayırma), kesinlikle olmayacaktır. Bu amaçla Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısının, Bakanların, Millet vekillerinin, Valilerin ve Kamu üst düzey yöneticilerinin;
  • 1. ve 2. derecece akrabaları, Kamuda çalışamayacaktır ve hali hazırda çalışanlar, yasal hakları verilerek görevden alınacaktır.
  • 1. ve 2. derece akrabalarını istihdam eden şirketler, kamu ihalelerine giremeyecektir.
  • 1. ve 2. derece akrabalarından hizmet alan şirketler, kamu ihalelerine  giremeyecektir.
  • 1. ve 2. derece akrabalarının ekonomik durumu (yukarıda bahsedilen kişilerin “Mal Beyan” listesinde belirtilecek) ve gelişmesi, takip edilecektir.
 • Göreve gelmeden önce özel teşebbüsü olan Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısının, Bakanların ve bunların 1. derece akrabalarının bu işleri, göreve geldiği gündeki değeri korunarak kayyuma devredilecek ve görev süresince olası değer kayıpları karşılanacaktır.
 • Etik değerler
  • Bütün kamu görevlileri için Etik Kanunu, ilk bir sene içinde çıkarılacaktır.
  • Kamu Görevlileri Etik Kurulunun bağımsızlığı sağlanarak uygulama alanı; Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri (milletvekilleri), Bakanlar, TSK, yargı ve üniversiteler dahil bütün kamuyu kapsayacaktır.
  • Kamu Görevlileri Etik Kurulunun tüzel kişiliği kurularak ülke genelinde olması sağlanacaktır.
  • Kayırmacılık fiilleri, etiğe aykırı davranış olarak sayılacaktır.
  • Etiğe aykırı davranışlarla ilgili etkin yaptırım sağlanacaktır.
  • Kamuda Etik kavramı ve önemi, sadece Etik Haftasında değil sene içinde sosyal medyada ve Kamu Spotları ile halka düzenli anlatılacaktır.
 • Bir siyasi partiden seçimlerde aday olan Bakanlık üst düzey yöneticileri, Valiler, Vali Yardımcıları, Kamu şirketlerinin Genel Müdürleri ve üst düzey yöneticileri, Kamu üst düzey yöneticileri ve Yargı üyeleri, seçimi kazanamazsa tekrar eski görevine dönemeyecek ve emeklilik hakları verilerek emekli edilecektir.
 • Bir Kamu kuruluşunun üst düzey yöneticisi veya Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda başka bir Kamu veya özel kuruluşun yönetiminde veya bunların Yönetim Kurulunda görev alamayacaktır ve başka bir Kamu veya özel kuruluştan maaş veya huzur hakkı ve benzeri adı altında hiçbir ödeme alamayacaktır.
 • Görevden alınma veya istifa veya emeklilik durumunda Kamu kuruluşunun üst düzey yöneticisi veya Yönetim Kurulu üyesi ve Yöneticisi, 2 sene herhangi bir özel şirketin yönetiminde veya Yönetim Kurulunda görev alamayacaktır.