Bilim ve Teknoloji

Türkiye’nin dünya için bilim ve teknoloji üretmesini İSTİYORUZ.

  • Bütçeden AR-GE için ayrılan oran, %1’den %10’a çıkarılacaktır.
  • Yurt dışında AR-GE çalışması yapan veya bu çalışmaları yöneten T.C. vatandaşı bilim insanlarına sahip oldukları hakların (bütçe, laboratuvar vb.) aynısı verilerek çalışmalarını Türkiye’de yapması sağlanacaktır.
  • Üniversite tarafından geliştirilen ve sanayide kullanılan patentli çalışma sayısına göre üniversitelere ve uluslararası kabul gören A Klas dergilerde çıkan makale sayısına göre öğretim üyelerine maddi destek verilecektir.
  • İnternet ve teknoloji altyapısını geliştirmesi için 1-49 çalışan istihdam edenlere 5 yıl geri ödemeli faizsiz kredi verilecektir.
  • Uluslararası bilim ve teknoloji veya matematik, fen vb. yarışmalarında bireysel veya takım halinde Türkiye’yi başarıyla temsil eden öğrencilere eğitim hayatı boyunca geri ödemesiz burs verilecektir.
  • İlkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencileri arasında her sene düzenlenecek “Bilim ve Teknoloji” yarışmalarında ilk 10’e girenlere  Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü verilecektir.
  • Kurumlar Vergisinden alınmayacak olan %5’inin yarısını AR-GE için harcaması zorunlu olacaktır. Bu oranı kullanmayan şirketler, kullanmadığı miktarını vergi olarak ödeyecektir.