Bakanlıklar

Bakanların, siyasi kaygıdan uzak konularında uzman kişilerden olmasını İSTİYORUZ.

 • Bakanlar:
  • İlgili Bakanlık kapsamında uzmanlıkları ile bilinen kişiler olacaktır
  • Meclis’te grubu olan Partiler, her Bakanlık için Bakanlığın konusunda uzman bir Milletvekili önerecektir. Cumhurbaşkanı, her Partiden bir Bakan olacak şekilde önerilen isimlerden birisini seçecektir ve seçilen Milletvekili, Partisinden istifa etmesi koşuluyla Bakan olarak görevlendirecektir.
  • Geri kalan Bakanlar, siyasi geçmişi ve beklentisi olmayan teknik uzmanlardan seçilecektir.
  • Her Bakan, göreve başlamadan önce Meclis’te sunum yaparak hedeflerini anlatacaktır.
  • Her Bakan, Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar hakkında her üç ayda bir Meclis’te özet bilgi sunacaktır.
  • Görevinden ayrılan veya görevden alınan Bakanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra Kamu kuruluşunda görev almayacaktır.
  • Bakanlar, sadece TRT kanallarında konuşacaktır ve her Bakanlık için ilgili haberler, TRT’nin bütün kanallarında günde toplam 5 dakika olacaktır.
  • Sektör temsilcileri, ilgili Bakanlık için Sektör Temsilcisi (bir kişi) önerecektir.
  • Görev süresi biten veya görevden alınan Bakanlara, Diplomatik Pasaport yerine Yeşil Pasaport verilecek ve Bakanlara tanınan haklardan yararlanamayacaktır.
 • Bakanlık Yardımcılığı pozisyonu kaldırılarak “Müsteşar” pozisyonu kurulacaktır.
 • Her Bakanlık için diğer Bakanlıklardan 1 temsilciden oluşan “Danışma Grubu” olacak ve bu grup, “ortak gaye” için koordinasyonu sağlayacak ve çatışan veya çelişen konularda Bakanlıklar arasındaki olası gecikmelere engel olacaktır.
 • Bakanlık oluşumu:
  • “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” yerine lojistik ile ilgili bütün faaliyetler için “Lojistik Bakanlığı” kurulacaktır.
  • Mevcut “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” bünyesindeki “haberleşme” ile ilgili bütün faaliyetler için “Enformasyon Bakanlığı” kurulacaktır.
  • “Denizcilik Bakanlığı” kurularak deniz ticareti teknik altyapısı ve deniz kültürünün gelişmesi sağlanacaktır.
  • “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” yerine “Çevre ve İklim Bakanlığı” kurulacak ve “Şehircilik ve şehir altyapısı” faaliyetleri TOKİ’nin kontrolünde olmak üzere Belediyelere devredilecektir.
  • “Tarım ve Ormancılık Bakanlığı” yerine “Tarım ve Gıda Bakanlığı” ve  “Ormancılık” faaliyetleri için “Orman Bakanlığı” kurulacaktır.
  • Su yönetimine önem vermek amacıyla “Su İşleri Bakanlığı” kurulacaktır.
  • “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” yerine “Bilim ve Teknoloji Bakanlığı” ve “Sanayi ve Üretim Bakanlığı” kurulacaktır.
  • “Kültür ve Turizm Bakanlığı” yerine “Kültür Bakanlığı” ve “Turizm Bakanlığı” kurulacaktır.
  • Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan “E-ticaret Genel Müdürlüğü”, yurt içi ve yurt dışı e-ticaret kapsamındaki bütün faaliyetleri yönetecektir.