Afet Yönetimi ve Acil Müdahale

İstanbul’un doğa kaynaklı afetlere ve özellikle “HER AN OLABİLECEK” depreme hazır olmasını İSTİYORUZ ve İstanbullularbeni İBB Başkanı olarak seçerse:

 • Her yıl 01-07 Mart Deprem Haftasında 1 Milyon kişinin katılacağı deprem tatbikatı ile depreme gerçek hazır olma durumu görülecektir.
 • İstanbul halkına (istisnasız) İSMEK’ten ücretsiz ilk yardım ve deprem eğitimi verilecektir.
 • Gerçek manada toplanma ve yaşama alanlarının sayısı arttırılması amacıyla mevcut alanlar, korunacak ve yeni alanlar, oluşturulacaktır.
  • Mevcut toplanma alanlarına ve bütün büyük boş alanlara, herhangi bir amaçla inşaat yapılmasına izni verilmeyecektir.
  • Toplanma alanı olmasına rağmen bina vb. şeyler yapılan yerler, ya tekrar toplanma alanına (satın alma veya kamulaştırma) dönüştürülecek ya da bu binalarda toplanma için özel yerler, yapılması veya otopark vb. alanların, en kısa sürede toplanma alanına dönüştürülmesi zorunlu kılınacaktır.
  • Şehir içindeki büyük sanayi veya ticari (Örneğin Meyve ve Sebze Halleri, Gıda Toptancı Merkezleri, Erenköy Gümrük Müdürlüğü vb.) veya benzeri yerlerin taşınması veya boşaltılması durumunda boşalacak araziler, sadece deprem toplanma alanı ve yeşil alan olarak değerlendirilecektir.
  • Bütün futbol sahaları ve spor salonları, toplanma ve yaşama alanları olarak değerlendirilecektir.
  • Mevcut veya yeni bütün parklar ve yeşil alanlar, deprem sonrası belli süre yaşamaya uygun düzenlenecek; parkların altına su tankları yapılacak ve oturma bankların içine deprem sonrası gerekli malzemeler konulacak (anahtarları, muhtarda ve parka en yakın binanın yöneticisinde olacak).
  • E-ticaret firmalarının şehir içi dağıtımında kullanması amacıyla yapılacak olan “şehir içi lojistik depolar (urban warehouse)”, deprem sonrası için toplanma ve yaşama alanı olarak tasarlanacaktır.
 • Afet ve Acil Müdahale, çok daha güçlü olacaktır.
  • Afet ve Acil Müdahale ile ilgili bölümlerden mezunlar, istihdam edilecektir.
  • Mevcut araç sayısı ve ekipleri, 3 katına çıkarılacak ve özellikle kış mücadele araçlarının sayısı, 2 kat ve İtfaiye araç sayısı ve itfaiye yapılarının sayısı, %20 arttırılacaktır.
  • Kar ve buzla mücadelede hasar veren tuz yerine kimyasallar, kullanılacaktır.
  • Yeni araçlar, satın alınacaktır.
   • Köprüler yıkılırsa veya tekne yanaşmasına uygun yer kalmazsa iki yaka arasında mal akışı için hovercraft vb. ulaşım araçları
   • Yolda kalan araçların kaldırılması için ağır yük helikopterleri
   • Sağlık için “yüzer hastane” ve “mobil ameliyathaneler” (bunlar, diğer zamanlarda normal hizmet verecek)
   • Denizi ve atık suyu arıtarak içme ve kullanma suyu sağlayacak, “Mobil Sistemler ve Araçlar
  • Hareket esnekliği için arazi tipi motosiklet ve ATVlerden oluşan Motorize Ekipler, kurulacak (ilk yardım uzmanı olacak ve telsiz vb. kullanacak)
  • İletişim için
   • Mobil İletişim araçların sayısı (her mahallede en az 3 tane) arttırılacak
   • Gönüllü telsiz operatör ekibi (her mahallede en az 10 telsiz operatörü) oluşturulacak
   • Muhtarlık ofisleri, en güçlü iletişim cihazları ile donatılacak
 • Yemek pişirmek yerine askerlerin kullandığı “hemen pişen” hazır yemekler kullanılacaktır.
 • Her mahallede arama kurtarma için tam donanımlı GAK (Gönüllü Arama Kurtarma) ekipleri kurulacaktır.
 • Yapı denetim biriminin teknik altyapısı ve insan kaynağı (ilgili bölümlerden mezun gençlerle) güçlendirilerek, yapı denetim şirketleri etkin kontrol edilecektir. Bu birim, ayrıca İstanbul’daki bütün konutların depreme uygunluğunu kontrol edecek, Bina Karnesi oluşturulacak ve uygun olmayanlar, kesinlikle yıkılacaktır. Bu konut sahiplerine KİPTAŞ’tan ev verilecek ya da aynı yere sağlam bina yapılması için gerekli destekler verilecektir.
 • Yangınlara ve İtfai olaylara varış süresi, 5 dakikanın altına indirilecektir.
 • Doğa kaynaklı afetlerin etkilerini gelecek nesillere hatırlatacak “Unutma, Unutturma” müzesi, kurulacaktır.
 • Afet Yönetimi çalışmaları için Sayın Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu başkanlığında, eğer kabul ederse, “Afet Yönetim Komitesi” kurulacak ve bu komitenin çalışmaları, uygulanacaktır.