Adalet

Adaletin, devletin temeli olmasını ve Yargıya %100 güven olmasını İSTİYORUZ. 

 • Yargı kurumları ile her toplantı, tarafsızlık vurgusu için Meclis’te yapılacaktır.
 • Hükümeti temsilen HSK’da hiç kimse olmayacak ve bu kişilerin yerine Cumhurbaşkanı tarafından önerilen isimler, Meclis tarafından seçilecektir. Ayrıca HSK Başkanı, HSK üyeleri arasından seçilecektir.
 • Yasal mevzuatın “mış gibi” uygulanmaması ve “kimse uymuyor, ben niye uyayım” algısını yıkmak amacıyla Denetleyici kurumlarının ve Bakanlıkların denetleme yapısının personel sayısı arttırılacak ve teknik altyapısı güçlendirilecektir. Ayrıca kamu kuruluşlarındaki norm kadronun üstünde olan personel, denetim görevi yapmak üzere ilgili kamu kuruluşlarında görevlendirilecektir.
 • Kamu görevlilerinin işledikleri suçlar hakkında soruşturma açılması ile ilgili izin sistemi kaldırılacak ve Cumhuriyet Savcıları, istisnasız tüm kamu görevlileri hakkında doğrudan soruşturma başlatabilecektir.
 • YSK mevzuatı, “kararlarının yargıya açık olması” ve” bağımsız bütçe olması” şeklinde düzenlenecektir.
 • Yasal mevzuatta birbiriyle çelişen maddeler düzeltilecektir. Ayrıca yasal mevzuat, her vatandaşın kolayca anlayacağı şekilde düzeltilecektir. Bunun için ilgili Bakanlıklar, TDK, MEB ve YÖK ortak çalışma grupları kuracaktır.
 • Kamu Etik, Şehitlik ve Gazilik, Devlet Sırrı, Genel İdari Usul gibi konular için Kanunlar, hemen çıkarılacaktır.
 • Savcılar için eğitimli özel Adlî Kolluk Gücü kurulacaktır.
 • Hakimler, 5 sene farklı ile (şehir) atanmayacaktır.
 • Teknoloji, dijitalleşme vb. konularda ihtisas mahkemelerinin sayısı arttırılacaktır.
 • “Adalet Sarayı” yerine “Adalet Evi” ismi kullanılacaktır.
 • Avukatların Baro üyeliği için sınav sistemi getirilecektir.
 • Eğitim kalitesinin artırılması için Hukuk Fakültesi sayısı azaltılacaktır.